Onboarding Avtalsfakturering - NAB Solutions - NAB Solutions Onboarding Avtalsfakturering - NAB Solutions

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

StreamLine > Onboarding Avtalsfakturering

Välkommen till NAB Onboardning, vi hjälper dig igång med ditt StreamLine paket för Anläggningstillgångar!

Vi vill att du och dina kollegor ska känna er så trygga och förberedda som möjligt inför er start med era anläggningstillgångar, Vi har angett ett par punkter hur vi smidigast tillsammans kommer igång.

Vad krävs av dig som ska komma igång

1

Förberedelser

Om du har anläggningstillgångar i ett tidigare system och vill migrera dem in i Business Central så behövs det fyllas i en registermall för dessa. Registermallen finns på er filyta, länk till filytan finns i välkomstmailet som är utskickat sedan tidigare.

2

Boka upp kalendern

Avsett tid i er kalender och boka upp för utbildningen, men även för att ev rensa bland era tillgångar i ert gamla anläggningsregister, så ni får ett uppdaterat och aktuellt register i Business Central.

Titta på utbildningsfilmerna och läs igenom uppgifterna som finns här nedan innan vi har vår online utbildning , så kan vi gå igenom dem om det skulle vara några frågor.

3

Utbildning

Vi kommer ha 1 timmes online utbildning där vi går igenom standardflöde från införskaffning till avskrivningar för anläggningstillgångar.Upplägg

Trygghet och förberedelse för att ni ska känna er redo.

Det är ett stort steg att börja med en ny programdel oavsett om du är helt ny eller jobbat med ekonomi länge. Vi vill att du och dina kollegor ska känna er så trygga och förberedda som möjligt inför er start med Avtalsfaktureringen i Business Central. Under din leveransvecka kommer vi ha 2 timmas utbildning där vi gå igenom de vanligaste flödena för avtalshanteringen i programmet.

Det är bra om du och dina kollegor förbereder er så bra som möjligt inför utbildningen genom att titta på den färdiga utbildningsfilmen som finns. Du får då en bra förståelse över hur avtalsfaktureringen fungerar och har större möjlighet att ställa värdefulla frågor under utbildningen.

Som ett delmoment efter utbildningsdelen kommer alla som är med på utbildningen även få genomföra några uppgifter, som anknyter till de delar vi gått igenom. För att ni enklare ska komma igång. Läs gärna igenom uppgifterna redan nu, så är du förberedd när det är dags. Tänk på att ha tillgång till en egen dator vid utbildningstillfället. Vi kommer tillsammans gå igenom uppgifterna och summera i slutet av sittningen

Flöde Avtalsfaktura

I utbildningsfilmen går vi igenom

Innehåll

 • 00:30 – Avtalsinställningar
 • 01:20 – Avtalsartiklar
 • 03:30 – Skapa avtal
 • 07:04 – Fakturera avtal
 • 07:51 – Bokföra avtalsfaktura

Uppgifter

 • 1 – Skapa upp en avtalsartikel: Sök på avtalsartikel och skapa upp en ny som du kopplar emot redovisningskonto 3010. På beskrivning anger du ditt namn och på enhetskod väljer du st.

  —————————————————————————————–
 • 2 – Skapa ett nytt avtal: Välj att skapa avtalet emot en valfri kund som redan finns i kundregistret. Fyll i följande fält: Skapa: Faktura Er referens: Skriv in dina initialer Avtalsdatum: dagens datum Startdatum: dagens datum Nästa bokföringsdatum: dagens datum Faktureringsintervall: 3M Under avtalsrader väljer du att plocka upp din avtalsartikel och lägg in 1 st på antal. På Avtalsdetaljrader lägger du in en valfri beskrivning och 3 st med ett styckpris på 100 kr. Välj att släppa ditt avtal genom att klicka på Släpp uppe i menyn. Kontrollera nu hur summeringen ser ut under Avtalsrader.

  ——————————————————————————————

 • 3 – Det blev fel startdatum för din avtalsperiod, öppna avtalet på nytt och justera Nästa bokföringsdatum och justera till den första i nästa månad. Klicka på släpp när du gjort din justering och gå ut i listläget där alla avtal finns.
 • 4 – Nu ska vi fakturera avtalen. Klicka på Relaterat – Skapa – Skapa dokument/planeringsrader – batch – jobb.. Skriv in den första i nästa månad på ”T.o.m. nästa bokföringsdatum” Klicka på Filter – Er referens och skriv in dina initialer och klicka på OK.

  ——————————————————————————————
 • 5 – Gå till Startsidan av programmet och klicka på Försäljning – Försäljningsfakturor och gå in på fakturan som skapades från ditt avtal och kontrollera vilken avtalsperiod som står på fakturan.

Tillgång till e-learning portal!

Ni har även tillgång till vår e-Learning portal där ni hittar många bra instruktioner och filmer på flöden i Business Central. 

Du loggar in via ditt M365 konto.

email