Onboarding Anläggningstillgångar - NAB Solutions - NAB Solutions Onboarding Anläggningstillgångar - NAB Solutions

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

StreamLine > Onboarding Anläggningstillgångar

Välkommen till NAB Onboardning, vi hjälper dig igång med ditt StreamLine paket för Anläggningstillgångar!

Vi vill att du och dina kollegor ska känna er så trygga och förberedda som möjligt inför er start med era anläggningstillgångar, Vi har angett ett par punkter hur vi smidigast tillsammans kommer igång.

Vad krävs av dig som ska komma igång

1

Förberedelser

Om du har anläggningstillgångar i ett tidigare system och vill migrera dem in i Business Central så behövs det fyllas i en registermall för dessa. Registermallaen finns på er filyta, länk till filytan finns i välkomstmailet som är utskickat sedan tidigare.

2

Boka upp kalendern

Avsett tid i er kalender och boka upp för utbildningen, men även för att ev rensa bland era tillgångar i ert gamla anläggningsregister, så ni får ett uppdaterat och aktuellt register i Business Central.

Titta på utbildningsfilmerna och läs igenom uppgifterna som finns här nedan innan vi har vår online utbildning , så kan vi gå igenom dem om det skulle vara några frågor.

3

Utbildning

Vi kommer ha 1 timmes online utbildning där vi går igenom standardflöde från införskaffning till avskrivningar för anläggningstillgångar.Upplägg

Trygghet och förberedelse för att ni ska känna er redo.

Det är ett stort steg att börja i ett nytt affärssystem oavsett om du är helt ny eller jobbat med ekonomi länge.

Vi vill att ni ska känna er så trygga och förberedda som möjligt inför er start med oss och paketet Anläggningstillgångar.

Det är bra om du och dina kollegor förbereder er så bra som möjligt inför utbildningen genom att titta på de färdiga utbildningsfilmer som finns. Du får då en bra förståelse hur anläggningstillgångar fungerar och har större möjlighet att ställa värdefulla frågor under vår genomgång.

Som ett delmoment i utbildningen så kommer alla som är med även få genomföra några uppgifter, som anknyter till de delar vi gått igenom, för att ni enklare ska komma igång med Anläggningstillgångar. Läs gärna igenom uppgifterna redan nu, så är du förberedd när det är dags. Så tänk på att ha tillgång till en egen dator vid utbildningstillfällena.

Vi kommer tillsammans gå igenom uppgifterna och summera i slutet av utbildningen

De tillhörande uppgifterna hittar du nedan:

Anläggningstillgångar

I den här filmen går vi igenom flödet för hur du hanterar dina anläggningstillgångar.
Vi går igenom de inställningar och bokföringsmallar som är viktiga för anläggningstillgångarna.
Visar hur du skapar en ny, hur du anförskaffar en tillgång. Även hur avskrivningar hanteras och hur du gör en avyttring av en tillgång.

Innehåll

 • 00:24 – Grunder anläggningstillgångar
 • 01:55 – Skapa ny tillgång
 • 03:11 – Anförskaffa tillgång
 • 04:30 – Beräkna avskrivning
 • 05:40 – Bokför avskrivning
 • 06:35 – Uppföljning anläggningstransaktioner

Uppgifter

 • 1 – Skapa en ny underindelningkod genom att klicka på förstoringsglaset och söka efter Underindelningskod.
  Ange följande:
  Kod: Ditt namn
  Namn: Ditt namn
  Anl.indelningskod: MAT
  Standard anl- bokföringsmall: 1290

  ————————————————————————————
 • 2 – Gå till anläggningstillgångar genom att klicka på Ekonomi – Anläggningstillgångar
  Klicka på Ny för att skapa en ny anläggningstillgång och fyll i följande fält:
  Beskrivning: Ditt namn
  Anl. underindelningskod: Den nya du skapade upp i ditt namn
  Startdatum för avskrivning: Ange den förste i innevarande månad.
  Antal avskrivningsår: 5

  Kontrollera att Avskrivningsregelkod blir AVSKR, att bokföringsmallen blir 1290 och att avskrivningsmetoden blir Linjär.

  Bokföringsvärdet är 0 nu, för att få in värde på tillgången behöver vi skapa en leverantörsfaktura.
 • 3 – Gå till leverantörsregistret via Inköp – Leverantörer.
  Välj en leverantör. Välj Nytt dokument – Inköpsfaktura

  Fyll i:
  Leverantörens faktura nr: valfritt nr
  Fakturabelopp brutto: Totalkostnad inkl moms
  Under Rader väljer du Typ – Anläggningstillgång
  I NR väljer du den tillgången du skapade
  Antal 1
  Inköpspris exl. Moms – valfritt belopp

  Välj sedan att bokföra fakturan under Bokföring – bokför.
  Går du in på anläggningstillgången igen nu i anläggningsregistert så ser du att det bokförda värdet har uppdaterats till det beloppet du angav på fakturan.

  ——————————————————————————————
 • 4 – Nu ska vi skapa en avskrivning för tillgången.
  Stå i anläggningstillgångslistan. Klicka på Process – Beräkna avskrivning.
  Avskrivningregel ska stå AVSKR
  Bokföringsdatum – sätt dagens datum
  Dokumnetnr: Ange ditt Namn
  Bokföringsbeskrivning: Avskrivning
  Under Filter Anläggningstillgång Gör urval på den underindelningskod som du skapat upp och angav på din anläggningstillgång
  Välj Sedan OK – Sedan Ja
  Nu öppnas redovisningsjournal för anläggningstillgång och din tillgång ska ligga där i listan.

Tillgång till e-learning portal!

Ni har även tillgång till vår e-Learning portal där ni hittar många bra instruktioner och filmer på flöden i Business Central. 

Du loggar in via ditt M365 konto.

email