Vad är Business Central - NAB Solutions - NAB Solutions Vad är Business Central - NAB Solutions

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Det mångsidiga Affärssystemet som utvecklar dina affärer

Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) är en helhetslösning för att följa upp och styra dina affärer. En integrerad lösning för orderhantering, försäljning, fakturering och rapportering gör det enklare att få överblick över affärerna, förbättra processerna och att snabbt fatta smartare affärsbeslut.

Hur fungerar det

Börja med grunderna och bygg ut efter ditt behov

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en heltäckande, molnbaserad affärslösning som låter dig koppla ihop ekonomi, försäljning, service och drift. Grunden innehåller det absolut nödvändigaste för ett affärssystem. När man sedan behöver mer funktionalitet så kompletterar man systemet med appar som finns att ladda ner direkt i systemet eller via Microsoft’s AppSource. Behöver ni mer avancerade lösningar som kräver speciell funktionalitet så bygger vi det som applikation och kompletterar ert affärssystem.

Bygg ut efter hand

Grunden i Business Central innehåller det allra nödvändigaste och lite till. När verksamheten utvecklas eller ni behöver bygga ut ert affärssystem är det enkelt att komplettera med färdiga appar eller bygga till funktionalitet.

Integrerat med Office

I din inkorg i Outlook kan du se ekonomiska data som relateras till kunder och leverantörer, samt visa och skicka ekonomiska dokument som t.ex offerter och fakturor. Du har också tillgång till realtidsuppdaterade data i Excel.

Alltid tillgängligt & uppdaterat

Business Central körs på Microsoft Azures molnplattform. Det ger enkel åtkomst var och när som helst samt möjligheten att flexibelt anpassa lösningens omfattning och funktioner när behoven förändras.

Hantera din ekonomi

Fatta informerade beslut

Koppla ihop data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter till en komplett vy av verksamheten. Skapa diagram över det ekonomiska resultatet i realtid med inbyggda Power BI-instrumentpaneler.

Snabbare ekonomiska avslut och rapportering

Effektivisera kundreskontra och leverantörsreskontra, och stäm av konton automatiskt. Då kan du få snabbare och exaktare ekonomiska avslut och rapportering och samtidigt uppfylla kraven på regelefterlevnad.

Mer exakta prognoser

Få bättre ekonomiska prognoser genom att modellera och analysera data i flera dimensioner. Anpassa rapporter med en smidig integration till Microsoft Excel.

Automatisera och säkra leveranskedjan

Optimera lagernivåer

Använd inbyggd intelligens för att förutse när och vad som behöver fyllas på. Köp bara det du behöver med dynamiskt uppdaterade lagernivåer.

Undvik att tappa försäljning och minska bristerna

Ha alltid rätt mängd i lager genom att automatiskt beräkna lagernivåer, ledtider och beställningspunkter. Föreslå ersättningar när de begärda artiklarna inte finns i lager.

Maximera lönsamheten

Få rekommendationer om när du ska betala leverantörer för att få leverantörsrabatter eller undvika förseningsavgifter. Förhindra onödiga eller bedrägliga inköp med godkännandearbetsflöden.

Sälj smartare och förbättra kundtjänsten

Leverera värde vid varje kontaktpunkt

Prioritera kunder baserat på omsättningspotential. Håll reda på alla kundkontakter och få vägledning till större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter under hela din försäljningscykel.

Öka försäljningsproduktiviteten

Omvandla offerten till pengar snabbare. Agera snabbare vid försäljningsrelaterade frågor, serviceförfrågningar och betalningsbehandling – allt inifrån Outlook.

Leverera enastående service

Få en bred översikt över dina serviceuppgifter, arbetsbelastningar och medarbetarnas kompetens. Då kan du effektivt tilldela resurser och snabbare avsluta ärenden.

Se till att projekten håller tid och budget

Håll budgeten

Skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp av tidrapporter tillsammans med avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Utveckla, ändra och kontrollera budgetar för att uppnå lönsammare projekt.

Planera med precision

Hantera resursnivåer genom att planera kapacitet och försäljning. Spåra fakturering för kunder mot planerade kostnader på order och offerter.

Analysera projektresultat

Fatta effektiva beslut med insikter i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning.

Optimera driften

Hantera prognoser för uppfyllelse

Använd försäljningsprognoser och förväntade lagerbrister för att generera produktionsplaner och skapa inköpsorder automatiskt.

Driv lagerhanteringen effektivt

Få en helhetsbild över lagret för effektivare orderuppfyllelse. Spåra alla artikeltransaktioner och rörelser genom att konfigurera lagerplatser baserat på lagerställets planlösning och lagringsenheternas dimensioner.

Optimala nivåer i utleveransen

Beräkna och optimera tillverkningskapacitet och -resurser för att skapa bättre tidsplaner för produktionen och uppfylla kundernas behov.

Skydda dina data och följ kraven i GDPR

Respektera kundernas integritet

Tack vare inbyggda sekretessfunktioner blir det enklare för ditt företag att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan bevilja och begränsa åtkomst till personuppgifter på flera nivåer och aktivera redovisningsspårning som säkerställer säkerhet och ansvar.

Hantera, lagra och överför data på ett säkert sätt

Flytta och lagra personuppgifter fritt i hela systemet och skydda dem mot obehörig åtkomst med automatisk kryptering i datacenter hos Microsoft.

Driv verksamheten var du vill

Välj molnet, en lokal eller en kombinerad distribution

Business Central-lösningen kan köras där du behöver den, i molnet eller lokalt, med samma användarupplevelse oavsett hur du distribuerar den.

Ta med företaget på fickan

Den mobila versionen av Business Central har stöd för både molnbaserade och lokala användare med en konsekvent, modern upplevelse på Windows-, Android- och IOS-enheter.

Kom igång med Business Central idag

Business Central StreamLine

check_circle Fast pris

check_circle Kom igång på en vecka

check_circle Bokföring & fakturering

45 000 kr

Läs mer & kom igång

Business Central MyWay

check_circle Verksamhetsanalys

check_circle Kartläggning av processer

check_circle Anpassad funktionalitet

Offert

Läs mer & kom igång

Var vänlig och fyll i ditt förnamn.

Var vänlig och fyll i ditt efternamn.

Var vänlig och fyll i e-post.

email