Vårens webbutbildningar och workshops

Under våren kommer vi ha ett par olika webbutbildningar. Vi kommer också hålla workshops för er som arbetar med NAV och vill förstå hur ni arbetar med NAV och GDPR. Boka in er eller kontakta oss om ni vill veta mer. 

Workshop – GDPR Den nya Dataskyddsförordningen

Behöver ni hjälp att komma igång med den nya Dataskyddsförordningen? 

Funderar ni över hur ni ska hantera den nya dataskyddsförordningen? Den 25 maj 2018 börjar GDPR att gälla för samtliga av EUs medlemsländer. Därav är det på sin plats att i god tid se över era olika system och säkerställa att ni uppfyller de krav som det nya regelverket kommer att ställa på er. Det handlar om att fortsatt skydda fysiska personers integritet i en miljö där informationen idag sprids allt enklare. Hur hanterar ni personuppgifter? Hur skyddar ni de personuppgifter ni behandlar från att missbrukas?

Vi erbjuder en workshop där vi tillsammans tar tag i EU:s nya regelverk med fokus på GDPR och NAV. Vi kommer diskutera vart i NAV ni hanterar personuppgifter och känsliga uppgifter. Hur arbetar ni med det idag och hur hanterar ni det framöver? Vi analyserar ert NAV och tar fram en åtgärdsplan för hur ert NAV med GDPR i fokus. Arbetet kommer resultera i er egen åtgärdslista. Läs mer om vad vi erbjuder i vårt produktblad och om ni vill bli kontaktade för mer information eller boka en workshop, fyll i en anmälan nedan. 

Grundutbildning i Dynamics NAV

Det här är en utbildning som vi håller två gånger per år. Vid en grundutbildning går vi igenom grundläggande funktionalitet i Dynamics NAV. Vi går igenom systemnavigering, grundläggande redovisning, kund- och leverantörsreskontra. Det här är en bra utbildning för nya medarbetare. Det är också en bra utbildning om ni har uppgraderat eller är på väg att uppgradera. Det ger er möjlighet att lära känna er nya version.

För den här utbildningen krävs inga förkunskaper, utbildningen är utformad för att ge grundläggande kännedom om Dynamics NAV.

Tillfälle ett
Systemnavigering och grundläggande redovisning
Datum: Tisdag 10 april
Tid: 10.00-12.00
Plats: Webbutbildning, sker via Skype

Tillfälle två
Kund- och leverantörsreskontra
Datum: Torsdag 12 april
Tid: 10.00-12.00
Plats: Webbutbildning, sker via Skype

Er investering: 2500kr/företag

NAV och Excel

Använd NAV och Excel i ert dagliga arbete
Det var ett högt tryck på utbildningen om NAV och Excel i höstas. Det gör att vi ger er en ny chans att delta i vår. Utbildningen har som mål att ge er bättre förståelse och ett verktyg för att använda NAV och Excel smartare i den dagliga verksamheten. Många företag hade vunnit mycket tid på att analysera sin data på ett bättre sätt.

Vi kommer titta på nödvändiga funktioner när ni hanterar data i Excel. Filtreringar, summeringar, absoluta och relativa frekvenser. Vi tittar på hur ni exporterar data från Excel och skapar Pivottabeller. Vi går igenom hur ni exporterar data för att arbeta med datat och senare gör uppdateringar i NAV. Se hur ni jämför listor för att hitta avvikelser som förekommer i era register.

Datum: 15 mars
Tid: 13:30-15.00
Plats: Skype
Er investering: 2000 kr/företag

Värt att notera. Webbutbildningen avser inte behandla funktionalitet som rör Rapidstart.

Lagervärdering och lagerbokföring

Förstå grunderna i er lagerbokföring
Har ni svårt att förstå hur lagerbokföringen fungerar? Om ni arbetar med lagerbokföring så vet ni att det är krångligt och tidskrävande när det fysiska lagret inte stämmer överens med saldot som systemet visar, samt vad som händer i bokföringen. Vid felaktiga lagersaldon eller en felaktig lagervärdering tar det mycket tid att reda ut vad som egentligen felar. Onödigt arbete som vi helst undviker.

Lager är ett stort område och i den här utbildningen fokuserar vi på den bokföringstekniska delen. Alltså, hur fungerar det med lagerbokföring och lagervärdering i NAV. Vi tittar på de delar som många av oss har svårt för. Vad händer när det sker in- och utleveranser, hur förändras bokföringen när något förändras i ert lager och vad gör systemet när ni bokar era olika transaktioner? Det här är en utbildning för er som behöver få bättre kunskap i hur ni arbetar med lagervärdering i NAV och hur systemet fungerar i dessa situationer.

Vi tittar bl.a. på hur NAV hanterar styckkostnaden vid olika värderingsprinciper (FIFO, Standard och Genomsnitt) på artiklarna, samt hur och när indirekt omkostnad % skapas och konteras på en artikel.

Datum: 19/4
Tid: 13.30-15.00
Plats: Webbutbildning, sker via Skype
Er investering: 2000kr/företag

Moms och intrastatsrapportering

Lär dig att grunderna i er momsredovisning

Är momsredovisningen något som varje, eller var tredje månad, blir ett orosmoment för er? Många tycker att momsredovisningen är svår men framförallt är det ett tidskrävande arbete när momsrapporteringen inte stämmer. Hur gör ni för att rätta en momsrapport som blivit fel?

I den här utbildningen går vi igenom momsrapporteringen från början till slut. Vilka inställningar behöver ni göra och hur kommer det att påverka er momsrapport. Hur ser momsrapporten ut och vad betyder de olika momsrutorna. Vi kommer alltså gå igenom det som rör er momsredovisning. Vi tittar också på hur ni felsöker i en momsrapport som inte stämmer och hur ni rättar felet.

Utöver momsen kommer webbutbildningen att handla om Intrastat rapportering. Om ni arbetar med införsel och utförsel av varor mellan EU-länder visar vi här hur ni använder NAV som stöd i er rapportering.

Datum: 17 maj
Tid: 13:00-15.00
Plats: Webbutbildning, sker via Skype
Er investering: 2000kr/företag

 Värt att notera. Följande utbildning är två timmar, inte 90 minuter som de andra fördjupningsutbildningarna. Följande utbildning sker i ett av NAB Solutions affärssystem därav används den momsmodul som NAB Solutions utvecklat, så är ni kund hos en annan leverantör kan avvikelser i systemet förekomma.

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER

TRÄFFA OSS PÅ NAB

Ta någon minut och kolla in oss på NAB. I den här korta filmen får ni en snabb inblick i vår verksamhet.