Ibland kan det vara lätt att glömma bort hur långt du och ditt företag har kommit. Vad har hänt det senaste året? Hur har du utvecklats i din roll inom företaget? Det här är frågor som vi ibland behöver ställa oss själva och svaren kanske inte alltid är så självklara.

Det är viktigt att veta vad du och ditt företag har för utmaningar och vad som har hänt den senaste tiden för att kunna besvara dessa frågor. Du behöver analysera bakåt i tiden och ta tillvara på informationen. En artikel i veckan tog upp något som kallas för reflektionsbok. En bok som hjälper företag och ledare att se hur långt de har kommit och reflektera över perioden. Det är ett enkelt sätt att ta ansvar över sin egna utveckling och företagets.

Genom att samla utmaningar och mål nerskrivit i text kan du enkelt analysera informationen och se hur långt du har kommit samt utvecklats. Om vi formulerar våra tankar i text hjälper de oss att se saker mer klart. Det hjälper oss att kunna prioritera och utvecklas. Vi arbetar idag under tidspressade perioder och reflektion över ditt arbete kan hjälpa dig att se hur långt du har kommit och prioritera din tid. Det gör det enklare för dig att sätta upp mål och göra klart saker för dig själv, men även för företaget.

Sätt inte upp för stora mål. Utan tänk efter, vad är det du vill uppnå? Är det rimligt och inom vilken tid? Det är inte något som du ska känna dig mer stressad över utan något som hjälper dig. Reflektera efter ett år, hur har det gått för dig och ditt företag? Hur mycket har ni utvecklats och vad är de för utmaningar ni har idag jämfört med ett, två eller fem år sedan? Kanske är det något som ni kan använda i er kommunikation till personalen eller i marknadsföringssyfte som visar på hur långt ni har kommit och vilka mål ni har uppnått längs vägen.

Tänk inte att det är ett måste! Kanske börjar ni med att veckovis eller månadsvis skriva ner utmaningar, mål och tankar. Se hellre till att de blir gjort och skriv en kortare text. Se det som ett sätt att kunna utvecklas, både för företaget och din personliga utveckling. Glöm inte att se tillbaka på hur långt ni har kommit och vilka mål åstadkommit på vägen dit.