Är du eller kanske din kollega ny i Dynamics NAV eller känner du behöver mer kunskap? Passa på och delta i höstens webbutbildning där vi lär dig grunderna i Dynamics NAV. Under två tillfällen, som är fördelade på två timmar vardera, får ni kännedom om systemnavigering, grundläggande ekonomi, kundreskontra och leverantörsreskontra. Ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få en grundläggande förståelse för NAV. Det krävs ingen förkunskap och ni betalar per företag. Det betyder att ni kan vara flera som deltar till samma kostnad.

Utbildningen är uppdelat i två delar. Den första delen består av systemnavigering och grundläggande ekonomi vilket vi kommer gå igenom på tisdagen den 25 september klockan 10.00-12.00. I den andra delen kommer vi gå igenom kundreskontra och leverantörsreskontra. Del två är torsdagen den 27 september klockan 10.00-12.00. Båda tillfällen är via Skype och er investering är 2500 kronor/företag. Ni kan därför delta flera på samma företag till samma kostnad.

Anmäl dig här

Har du några frågor? Du kan alltid maila oss på info@nabsolutions.se