Den 8 november erbjuder vi en webbutbildning i NAV och Excel samt hur du tar ut data till Power BI. Utbildningen är framtagen för dig som arbetar mycket i NAV och Excel och vill lära dig mer om kopplingen där emellan. Den passar för dig som har ett intresse av att lära dig mer om hur du kan arbeta smartare med dessa “verktyg”. Vi träffar ofta företag som hade haft stor nytta av att arbeta med dessa verktyg ihop men inte riktigt vet hur de kan ta tillvara på den nära (och unika) kopplingen.

Syfte med webbutbildningen

Med webbutbildningen vill vi ge dig kunskap om hur du kan nyttja NAV och Excel i ditt vardagliga arbete. Lär dig arbeta med den unika kopplingen mellan i NAV och Excel och effektivisera ditt arbete. Vi belyser även hur du kan arbeta med Power BI för att ta ut data och presentera visuella grafer med hjälp av enkla verktyg. Power BI kan hjälpa dig att underlätta ditt vardagliga arbete och skapa snygga visuella grafer som du direkt kan använda på nästa möte.

På webbutbildningen kommer vi kortfattat att gå igenom nödvändiga funktioner när ni hanterar data i Excel. Filtreringar, summeringar, absoluta och relativa frekvenser. Hur ni exponerar data från Excel och skapar Pivottabeller. Hur ni gör för att exportera data och uppdatera data för att senare göra uppdateringar i NAV. Jämföra listor för att hitta avvikelser som kan förekomma i era register. Hur ni kan använda Power BI tillsammans med NAV och lite till. Vi kommer även vidröra funktionalitet som handlar om Rapidstart.

Låter det här som något för dig?

Utbildningen är torsdagen den 8 november klockan 13.30-15.00 via Skype, er investering är 2000 kronor per företag. Det här betyder att ni kan gå flera stycken från samma företag till samma kostnad.

Till anmälan

Har du några frågor? Du kan alltid maila oss på info@nabsolutions.se