SweBase

För att effektivisera och anpassa Microsoft Dynamics NAV affärssystem till den svenska marknaden har Programekonomi i nära samarbete med NAB Solutions utvecklat en certifierad tilläggsmodul med namnet SweBase.

Det faktum att modulen är certifierad innebär att lösningen lever upp till Microsofts höga krav för partnerutvecklad programvara. SweBase vidareutvecklas ständigt tillsammans med affärssystemet, vilket garanterar att modulen även i framtiden kommer att klara av de generella kraven som företagare i Sverige ställer på ett affärssystem.

Historien bakom SweBase

Året 1994 lanserades Dynamics NAV, som vid den tiden kallades Navision, på den svenska marknaden. Omgående uppmärksammades behovet av utökad basfunktionalitet i affärssystemet eftersom att samma justeringar gjordes i varje kundinstallation. Lars Stenmark en av grundarna till NAB Solutions började arbeta för att affärssystemet skulle bli mer anpassat för den svenska marknaden.

Två år senare lanserades Base som senare fick namnet SweBase av Lars Stenmark och Dan Erngård, vVD på NAB Solutions. I samband med lansering erbjöds produkten till alla NAV-partners i Sverige och uppslutningen bland partners har varit stor genom åren.

SweBase byggs av

Här hittar ni de övergripande delar som bygger SweBase:

  • Dokument enligt svensk standard
  • Stöd för att minska antalet felregistreringar
  • Buggrättningar, snabbt implementera rättningar som uppdagas i standardapplikationen
  • Moduler som är speciella för Sverige, t.ex. autogiro och leverantörsbetalningar
  • Förändring av användargränssnittet som motsvarar användarnas krav/behov
  • Ett exempel är ankomstregistreringen som är gjord för Sverige
  • Diverse funktioner användbara vid kundunik utveckling

Support

Supportåtagandet avseende produkten gäller Microsofts två senaste huvudversioner. För närvarande version NAV2016 och NAV2017 (december 2016).

Framtid

Framtida utveckling av produkten fokuserar främst på tre områden:

  • Ge fortsatt stöd för svenska krav och önskemål som inte stöds av standardprodukten inom redovisning och reskontror
  • Upprätthålla stöd för SEPA-betalningar i Skandinavien
  • Göra produkten mer fristående från standard via event-hantering

Är ni intresserade av SweBase?

Vi berättar gärna mer.

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER

TRÄFFA OSS PÅ NAB

Ta någon minut och kolla in oss på NAB. I den här korta filmen får ni en snabb inblick i vår verksamhet.