När ni är klara och har avslutat era tidigare bokföringsperioder så är det dags att upprätta ett nytt år i NAV. Det går snabbt. Vi visar hur ni gör.

  1. Välj Upprätta år.

 

Fyll i rätt uppgifter när du upprättar ditt räkenskaps år.
2. Startdatum – Fyll i startdatum för ert nya år
3. Antal perioder – Hur många perioder innefattar det nya året, vanligtvis tolv stycken (tolv månader).
4. Period – Hur lång är en period i det nya året, vanligtvis 1M (en månad).

När ni lagt in rätt uppgifter välj Ok. Ert nya år skapas.

5 och 6. Kontrollera att det är en markering i rutan under kolumnen Nytt räkenskapsår och januari månad. Det betyder att januari är första månaden på det nya året. Har du lagt in att det tolv perioder och att varje period är en månad så kommer du få inställningar enligt ovan.

Läs också:

Hur gör du ett årsavslut i Dynamics NAV?