Låt oss börja med att förklara SIE-filen/formatet på en grundläggande nivå. SIE-formatet är ett standardformat framtaget för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett vilken programleverantör som ligger bakom. Tack vare SIE kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt. Det kan användas för att bland annat utbyta redovisningsdata mellan bokföringsprogram, importera data från olika försystem, exportera bokföring till bokslutsprogram eller återföra bokslutstransaktioner till ditt affärssystem.

Med exportfunktionen i NAV skapar du SIE-filen med tillhörande redovisningsdata. Det hör till vanligheterna att SIE-export utförs när det ska skickas transaktioner mellan dig och din revisor. Det underlättar stort vid ett bokslutsarbete.

Här hittar du funktionen:

Avdelningar – Ekonomihantering – Periodiska aktiviteter – Redovisning – SIE-export eller så går du direkt till sökrutan och skriver in sie export.

Så här använder du funktionen

Fältförklaring fliken Alternativ:

Filtyp – Här väljer du vilken sorts fil du vill skapa, välj mellan:

  1. Bokslutssaldon
  2. Periodsaldon
  3. Objektsaldon
  4. Transaktioner

Dimensioner – Här anger du vilka dimensioner som ska användas vid exporten.

Räkenskapsår – Ange det räkenskapsår exporten gäller för

Fälförklaring fliken Redovisningskonto:

Här kan du skapa en egen filtersättning om du inte vill exportera alla redovisningskonton till SIE-filen

Fältförklaring fliken Begränsa totaler till:

Sätt filter på den period du vill göra exporten för.

När du är nöjd med dina val klickar du på OK. En dialogruta kommer dyka upp och du får ange vart du vill spara ner filen.