Rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV

Det händer såklart att det någon gång bokförs en felaktig betalning i NAV. I synnerhet om du ofta arbetar med leverantörsbetalningar och är i leverantörreskontran. Det går att rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV, men det bästa är att göra det i två steg. Vi visar hur.

Steg ett – koppla isär faktura och betalning

Gå till leverantören som fått en felaktig betalning och klicka på Transaktioner. Leta upp den felaktigt betalda fakturan (om det är flertalet fakturor på journalen väljer du en)

 

Markera fakturan och klicka på Detaljerad reskontra.

 

Markera raden med transaktionstyp ”Koppling” och klicka på Ta bort koppling från trans.

 

Här visas vilka transaktioner som kommer att kopplas isär. Här går det inte att välja, här kopplas alla eller inga isär. Vanligtvis så visas hela verifikatet i det här läget.

  • Välj Ta bort koppling – igen
  • Följande rutor visas för att bekräfta att kopplingen tagits bort.

I reskontran på leverantören kan vi nu se att leverantörsfakturan ligger öppen igen och det ligger även en öppen rad på leverantören.

 

 

Steg två – återför betalning

2 a) Om det har bokförts på fel datum

För att det ska bli rätt på konto måste vi nu återföra betalningen till kontot

  • Gå till en utbetalningsjournal, Välj leverantör, nummer och klicka sedan i kolumnen Kopplas till vernr. Välj här i den rad som i reskontran heter Betalning.

Lägg en motrad mot det konto som pengarna ska tillbaka in på. I mitt exempel 1940 eftersom det var detta kontot som betalningen utgick från.

När den här journalen sedan bokas är ni tillbaka på noll och du kan bokföra en utbetalningsjournal med rätt datum.

2 b) Om det bokförts på fel leverantör

  • Gå till en utbetalningsjournal, Välj in leverantör, nummer och klicka sedan i kolumnen Kopplas till vernr. Välj här i den rad som i reskontran heter Betalning.
  • Välj sedan på samma sätt in den faktura som betalningen skulle ha betalat.

Detta gör att betalningen går mot korrekt faktura, den faktura som felaktigt var kopplad ligger nu öppen igen.

Så gör du för att rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV.