Supporten förklarar S-datum vid årsavslut - NAB Solutions Supporten förklarar S-datum vid årsavslut - NAB Solutions
Events

Kolla in vår eventsida där hittar du våra kommande events

Klicka här arrow_forward

Supporten förklarar S-datum vid årsavslut

27 september 2022

Med rätt system kan företag växa

Olika affärssystem kommer med olika fördelar. Skillnader som kan kännas obekväma i början kan också vara det som ger dig och verksamheten möjlighet att växa med tiden. För att utnyttja ny funktionalitet behöver vi såklart förstå vad den innebär från början.

Möjligheter till avancerad uppföljning

Något som ibland förvirrar nya användare i Business Central är sättet Business Central arbetar med sina redovisningstransaktioner. För i många mindre affärssystem hanteras datat för dina redovisningstransaktioner årsvis och när du stänger ett år eller gör ditt årsavslut, är datat låst till det året och det går inte att jämföra dina siffror på annat sätt än årsvis. Varje år blir i sin egen ”låda”. Så fungerar inte Business Central.

Business Central är ett mer komplext och flexibelt affärssystem. Det ger er fler möjligheter men kan också vara svårt att förstå uppbyggnaden av till en början. I Business Central samlas alla transaktioner från tidernas begynnelse i en och samma “låda”. Det gör att ni kan jämföra och analysera på otroliga sätt över år, men just det här är också en utmaning för många att se det ni vill se. Systemet är byggt för att arbeta mycket med filtersättning och filtersättning krävs för att begränsa datat i den här stora lådan av transaktioner.

Skillnader blir tydligt vid ett årsavslut

Just skillnaden i hur mindre affärssystem och Business Central är uppbyggda blir tydligt vid ett årsavslut och när ett nytt år ska påbörjas, här får supporten ofta frågor. I andra ekonomisystem så avslutar du året, stänger, låser, och för över ingående balanser till det nya året.

I Business Central krävs det att du bokför dina årsavslutsbokningar via en funktion ”Avslut av resultatkonton”. Funktionen skapar då upp transaktioner till en journal på ett ”stängingsdatum”, ett så kallat S-datum (S2021-12-31). Detta är ju ett datum som egentligen inte finns men det ligger som en 13:de period mellan datum 2021-12-31 och 2022-01-01- Det är alltså “stängningsdatumet” som nollar ut saldot på kontot från föregående år så att Resultaträkningens Ackumulerad kolumn visar rätt saldo i det nya året.

Om du som användare gör ett tillägg eller justeringar i din bokföring utan att köra igenom dina S-datum igen kommer rapporterna inte stämma när du gör dina avstämningar. Det är väldigt vanligt att användare missar att köra funktionen ”Avslut av resultatkonton” för S-datum och tycker därför att deras rapporter vid avstämningar för resultatkontona visar fel. Ofta behöver du bara köra igenom journalen för S-datum igen för att få siffrorna att stämma.

Som sagt, anledningen till att det är så här i Business Central är att ni ska ha möjlighet till mer avancerad uppföljning dem data från flera år. Något som inte alltid är möjligt i andra system.