För att se verksamhetens resultat kan du använda dig av kontoplanen i Dynamics NAV. Dock tror jag inte att jag är ensam med att ha svårt att hitta resultatet på de olika kontona i den oändligt långa kontoplanen. För det första är det svårt att hitta rätt konto, speciellt när man inte vet var de ligger, sedan är det svårt om inte omöjligt att få en samlad bild av verksamhetens resultat. Det blir bara en massa lösa siffror som är svåra att se en koppling emellan.

Därför kan du i Dynamics NAV använda funktionen kontouppställningar. Där kan du bygga dina egna rapporter för att få en tydlig översikt över de konton som du vill presentera tillsammans. Sätt ihop spridda konton till en rapport för att få en tydlig översikt. Lägg sedan in formler och bygg grunden för din rapport.

Bygg en rapport för att lättare kunna följa upp en del av verksamheten som du sedan jämför mot budgeten.  Förutom att kunna se verksamhetens budget kan du även se budgetdifferens under en viss period samt ackumulerat resultat.

Bilden visar en kontoplanuppställning där ett antal konton är valda. För att räkna ut TB och TB i % har formler för uträkningen skapts. För huvudrubrikerna har vi även kryssat i rutorna för fet och kursiv stil som kommer att visas om man exempelvis väljer att skriva ut rapporten.

kontoplan 1

 

Här ser vi en kontouppställning för varuförsäljning av de konton och formler som vi tidigare skapade.  Vårt resultat jämförs även mot verksamhetens budget.

kontoplan 2

 

Såhär ser vår kontouppställning ut när vi väljer att skriva ut den.

kontoplan 3

 

Tipsa en vän