Kortkommandon i Dynamics NAV - NAB Solutions
2019-05-03

Kortkommandon i Dynamics NAV

Spara tid med effektiva kortkommandon

Kan du nämna några kortkommandon i Dynamics NAV? Det finns ett gäng olika kortkommandon i Dynamics NAV och att lära sig ett par av de vanligaste kan göra användandet avsevärt mycket mer smidigt och effektivt. Istället för att använda pilpekaren när du rör dig mellan kolumner, sidor eller fält kan du förflytta dig med hjälp av tangentbordet. Med kortkommandon i Dynamics NAV kan du även bokföra, uppdatera aktiva fönster eller rensa alla filter. Så lär dig ett par av de som är mest användbara för dig och du kommer spara mycket tid. Antingen laddar du ner vår PDF med kortkommandon i NAV eller har du en hela listan med kortkommandon i NAV 2016 och 2017 nedan.

Lathund kortkommando NAV

Högerpil Flytta till nästa fält eller tecken
Vänsterpil Flytta till föregående fält eller tecken
Uppil Flytta till fältet ovanför i samma kolumn
Nedpil Flytta till fältet nedanför i samma kolumn
Ta bort Ta bort markerad text
Esc Stäng fönstret eller ångra datainmatning
End Flytta till sista fältet på en rad
Start Flytta till första fältet på en rad
Tabb Flytta till nästa fält på snabbflikar utan rader
Skriv in Flytta till nästa redigerbart fält
F1 Öppna hjälpen
F2 Redigera
F3 Välj typ att redigera (fältfilter)
F4 Listruta eller uppslag att välja
F5 Uppdatera det aktiva fönstret
F6 Gå till nästa ram
F7 Visa statistik
F8 Kopiera fältet ovan
F9 Bokför
F10, Alt Markera menyraden och visa snabbtangenter
F12 Markera navigeringsrutan
Shift+F1 Visa felmeddelande
Shift+F3 Välj Visa resultat (FlowFilter)
Shift+F4 Öppna ett uppslagsfönster (från en ellipsknapp)
Shift+F6 Gå till föregående ram
Shift+F7 Öppna relaterat kort
Shift+F8 Listruta eller uppslag att visa
Shift+F9 Bokför och skriv ut
Shift+F10 Visa en snabbmeny
Shift+F11 Koppla transaktioner, hämta källdokument eller hämta dist.lagerdokument
Shift+F12 Öppna rollcentret från navigeringsrutan
Skift+Tabb Flytta till föregående fält
Skift+vänsterklicka På flera kolumnrubriker sorteras alla kolumnerna i samma stigande eller fallande riktning.
Skift+dubbelklicka Om du sorterar på kolumnrubriker med Skift+vänsterklick kan du använda Skift+dubbelklick på den första kolumnen som du klickade, så växlas stigande/fallande riktning på alla kolumner som ingår i sorteringen.
Vänsterklicka Vänsterklicka på en kolumnrubrik för att sortera en kolumn stigande, vänsterklicka sedan igen om du vill växla mellan stigande och fallande.
Ctrl+F1 Reducera eller expandera menyfliken
Ctrl+F2 Skapa ett nytt dokument
Ctrl+F3 Välj Sök efter sidor
Ctrl+F4 Slå upp den relaterade listan
Ctrl+F7 Visa transaktioner
Ctrl+F9 Släpp dokument
Ctrl+F10 Välj menyfliken och visa tangentbeskrivningar
Ctrl+F11 Stäm av eller dela rader
Ctrl+F12 Markera adressfältet
Ctrl+C Kopiera
Ctrl+G Gå till
Ctrl+E Exportera till Microsoft Office Excel
Ctrl+L Visa länkar
Ctrl+N Skapa en ny post
Ctrl+O Öppna företaget
Ctrl+P Skriv ut
Ctrl+T Välj Sortera
Ctrl+V Klistra in
Ctrl+W Exportera till Microsoft Office Word
Ctrl+X Klippa ut
Ctrl+Z Ångra
Ctrl+Page Down Visa nästa dokument eller kort i en lista
Ctrl+Page Up Visa föregående dokument eller kort i en lista
Ctrl+Uppil Flytta uppåt samtidigt som de markerade raderna fortfarande är markerade
Ctrl+Nedpil Flytta nedåt samtidigt som de markerade raderna fortfarande är markerade
Ctrl+Vänsterpil Flytta till första fältet på en rad
Ctrl+Högerpil Flytta till sista fältet på en rad
Ctrl+Alt+F1 Om fönstret Om den här sidan/Rapport (zooma)
Ctrl+Delete Ta bort den markerade raden
Ctrl+Home Flytta till den första raden i en lista
Ctrl+End Flytta till den sista raden i en lista
Ctrl+Retur Spara och stäng fönstret (motsvarar att klicka på OK).
Ctrl+Ins Infoga ny rad
Ctrl+Shift+F3 Välj Begränsa totaler till (tabellfilter)
Ctrl+Skift+A Rensa alla filter
Ctrl+Shift+C Kopiera rader
Ctrl+Shift+D Visa dimensioner
Ctrl+Skift+E Redigera lista
Ctrl+Shift+R Visa lista
Ctrl+Shift+Q Reducera/expandera en rad i hierarkin
Ctrl+Skift+V Klistra in rader
Ctrl+Skift+W Öppna en listplats i ett separat fönster
Ctrl+Skift+Retur Spara och stäng fönstret och öppna ett nytt fönster
Alt Visar snabbtangenter i menyfliken
Alt+F2 Växla för att visa/dölja faktaboxar
Alt+F3 Filtrera värdet i fältet
Alt+F4 Stäng fönstret eller stäng programmet
Alt+F6 Reducera eller expandera den aktiva ramen
Alt+F12 Optimera plats för den aktuella sidan
Alt+Vänsterpil Gå till föregående fönster i navigeringshistoriken
Alt+Högerpil Gå till nästa fönster i navigeringshistoriken
Alt+Retur Flytta till fältet under utan att öppna den nedrullningsbara menyn
Alt+Tabb Växla mellan öppna fönster