På samma sätt som man kan visa och dölja fält på listor kan man även göra det på kortfönster. Funktionen är samma i hela systemet, här nedan använder vi kundkortet som exempel.

Öppna ett kundkort genom att stå i listan och dubbelklicka på en kund. När kundkortet är öppet väljer trycker du på den blåa pilen högst upp till vänster, väljer Anpassa och Anpassa den här sidan.

Ett nytt fönster öppnas. Välj Snabbflikar.

hur

visar

I kolumnen Tillgängliga snabbflikar ser du de flikar som är dolda och i kolumnen. I fältet Visa snabbflikar i den här ordningen ser du de flikar som är synliga.

Vill du ta bort ett fält markerar du fältets namn i den högra kolumnen och trycker på knappen << Ta bort och vill du lägga till fält så markerar du fältets namn i den vänstra kolumnen och trycker på knappen Lägg till >>.

Du har också möjlighet att flytta fält uppåt eller nedåt i listan till höger med hjälp av knapparna Flytta upp och Flytta ner. Fälten visas på kortet i den ordning de ligger i listan.