I Dynamics NAV 2015 kan du skicka orderbekräftelser, fakturor, kreditnotor, betalningspåminnelser och räntefakturor med både ämne, text och bifogad PDF-fil som ett Epostmeddelande. E-postadressen hämtas från kundkortet eller leverantörskortet.

Om du exempelvis vill skicka en orderbekräftelse med E-posta väljer du Försäljningsorder och markera den order som ska skickas.

1

 

Klicka på ikonen Skicka e-postbekräftelse i menyfliksområdet.

2

Ett fönster kommer upp med redan ifyllda uppgifter. Uppgifterna till fältet Till hämtas automatiskt från kundkortet och Angående från ordern. Skriv ditt meddelande och skicka genom välja OK.

3

För att redigera, lägga till ytterligare mottagare eller bifoga fler filer så markera rutan Redigera i Outlook. 

4

 

Skicka epostmeddelande som vanligt i Outlook. Historiken hamnar sedan i din Skickat korg.