Hitta funktionen:

Avdelningar  – Ekonomihantering – Anläggningstillgångar – Anläggningstillgångar

Listan visar alla de anläggningstillgångar som finns upplagda.

 

För att lägga upp en ny anläggningstillgång väljer du NY.

1

Under allmänt anges NR automatiskt av systemet när du trycker Enter. Ange en Beskrivning av din anläggningstillgång och ett serienummer som ska vara ett unikt identifieringsnummer för anläggningstillgången.

allmänt2

Under rader anger du de regler och vilka start och slutdatum som ska gälla för din anläggningstillgång och för hur många år avskrivningen ska ske.

För att bokföra in ett värde på din anläggningstillgång se HÄR.

2

På fliken bokföring kan du ange de koder som passar din tillgång bäst.

3

På den sista fliken, underhåll, kan du ange leverantör, om tillgången är på service/underhåll, när nästa service är och om tillgången är försäkrad.

4

För att skapa din anläggningstillgång välj OK.