Funktionen att lägga till och ta bort en post i Dynamics NAV fungerar likadant i hela systemet. Som ett exempel väljer vi en kund.

Gå in på Kunder i navigeringsrutan, där visas din kundlista.

 

För att skapa ett nytt kundkort välj Ny i menyfliken.

Ett nytt kundkort öppnas.

Genom att trycka Enter på tangentbordet tilldelas kundkortet ett kundnummer på automatik. När du har skapat ett kundnummer på ett kundkort är kunden skapad.

Den röda stjärnan * bredvid Namn visar att kundnamnet ska fyllas i. Fyll sedan på med annan nödvändig information för din kund.

 

När du är klar väljer du OK. Du kommer då att få två olika alternativ, välj OK för att avsluta processen eller OK och Nytt för att lägga till ytterligare en kund.

 

För att ta bort ett kundkort markerar du den kund du vill ta bort och väljer Ta bort i menyfliken. Observera att du endast kan ta bort en kund om det inte finns några transaktioner inlaggda på kunden.

En ruta öppnas och frågar om du vill ta bort kundkortet från kundlistan. Välj Ja för att ta bort kundkortet.

Kundkortet är nu borttaget.