Har du gjort ett filter som används ofta kan du enkelt spara det på din vy.

Om du exempelvis vill spara ett filter under ”Kunder” skriver du först in kommandot för filtret och klickar sedan på nedåtpilen bredvid ”Kunder” och väljer ”Spara vy som…”.

Döp ditt filter och välj vilken aktivitetsgrupp den ska ligga under. I det här fallet heter filtret GRÖN och ska ligga på startsidan.

 

Välj OK när du är klar.

Välj JA om du vill starta om programmet direkt, programmet kommer automatiskt startas om.

På startsidan under ”Kunder” ligger filtret ”GRÖN”.