Om du vill importera en budget från en arbetsbok som lagras på en delad plats, till exempel på en Sharepoint-webbplats, måste du navigera till platsen och sedan välja filen. Om du kopierar genvägen till filen i fältet Filnamn, kan Microsoft Dynamics NAV visa ett felmeddelande. Alternativt kan du spara filen lokalt och sedan importera den.

För att exempelvis importera en order från Excel till Dynamics NAV börja med att välja en order som du vill importera till.

Ordern visas. Här kan du kopiera raderna genom att markera den rad/rader som ska kopieras och välja kopiera rader.

Klistra sedan in raden i ett Excel-dokument för att skriva om/ändra innehållet. Kopiera den/de rader i Excel som du vill importera till din order i Dynamics NAV.

 

Ställ dig på den rad i systemet som du vill importera till och klicka på Klistra in rader.

Raderna från Excel infogas.

 

Om du klistrar in en rad med ett värde som inte finns i din order kommer systemet att varna dig med nedanstående ruta.

Även artikeln och värdet som inte är tillgängliga för raden blir markerade med ett rött kryss.

 

Klicka på pilen bredvid det röda krysset för att få förslag på värden som är tillgängliga för raden

När värdena stämmer med de i din order försvinner krysset.