Årsavslut i Dynamics NAV

En vanlig fråga som kommer till vår support under slutet av december är hur du gör ett årsavslut i Dynamics NAV. Här kommer en uppfräschning och en påminnelse över hur rutinen går till. När bokföringsåret är slut och alla löpande verifikationer är klara är det dags att göra ert årsavslut. Vid stängning av bokföringsperioden fastställer du årets perioder vilket inte innebär, som många tror, att du inte längre kan bokföra på det ”tidigare” året. Det kan du fortfarande. Det innebär att du inte kan ändra antalet bokföringsperioder i det gamla året.

Årsavslutet görs i följande två steg:

  1. Stäng bokföringsperioden
  2. Avsluta resultatkonton

Steg 1 kan du endast göra en gång medan steg 2 kan göras flertalet gånger om det skulle behövas. Vilket är bra eftersom det kan komma transaktioner som tillhör det tidigare bokföringsåret i efterhand.

Steg 1: Stäng bokföringsperioden

Du hittar funktionen bokföringsperioder under följande avdelning:
Ekonomihantering – Periodiska aktiviteter – Räkenskapsår – Bokföringsperioder

I samband med att du avslutar året kan du även upprätta ett nytt år om det inte redan är gjort. För att avsluta året väljer du Avsluta år, kontrollrutan kommer att visas enligt bilden nedan. Dubbelkolla att datumen stämmer med det år du vill avsluta.

När du valt Ja på kontrollfrågan kommer perioden markeras som Stängd och Låst.

 

Steg 2: Avsluta resultatkonton

När du stängt din bokföringsperiod är det dags att avsluta resultatkontona och ”tömma” resultaträkningen. Det här gör du via funktionen Avslut av resultatkonton. Du hittar funktionen under följande avdelning: Ekonomihantering – Periodiska aktiviteter – Räkenskapsår – Avslut av resultatkonton

Du möts av följande bild:

 

Här får du bildens fältförklaringar:

Räkenskapsårets slutdatum – fylls i automatiskt av systemet
Redovisningsjournalmall – Välj din redovisningsjournalmall
Redovisningsjournal – Välj den redovisningsjournal du vill använda till bokföringen
Verifikationsnummer – Hämtas från journalen om det finns en kopplad nr-serie. Om inte så fyll i manuellt.
Balanserad vinst eller förlust – Välj ett konto att boka vinsten/förlusten på
Bokföringsbeskrivning – Beskriver själva transaktionen
Dimensioner – Om du använder dimensioner i systemet och vill avsluta resultatkontona per dimension klickar du på pilen och väljer de dimensioner du använder.

Gå igenom dina inställningar och kontrollera så att datumet du avslutar dina resultatkonton på är samma datum som den stängda bokföringsperioden. När du är nöjd med inställningarna så väljer du Ok. NAV kommer att gå igenom din resultaträkning och lägga in avslutet i den redovisningsjournal du valt. Du får upp en ruta som visar processens förlopp. När allt är klart visas följande ruta.

 

Du kan sedan gå till din redovisningsjournal för att granska den.

 

Alla avslut av resultat får ett S framför bokföringsdatumet. Detta datum befinner sig mitt emellan sista dagen på året och första dagen på nästa år, vilket gör att själva avslutet inte kommer med på rapporter som körs fram till och med sista dagen på året, eller från och med första dagen på året.

På sista raden ligger bokningen mot balanserad vinst eller förlust. När du har kontrollerat transaktionerna bokför du journalen och då uppdateras redovisningen. Om bokföring och bokslutsverifikationer sker efter att du har kört Avslut av resultatkonton måste du göra ett nytt avslut för att åter tömma resultaträkningen.

Hoppas det klargjorde hur du gör ditt årsavslut i Dynamics NAV.