Genom att använda olika filter vid sökning på exempelvis namn eller värden kan användaren spara både tid och onödiga ”klick” vid arbete i Dynamics NAV. Om ett filter används ofta kan användaren enkelt spara det som en vy på sitt rollcenter.

Intervall (..)

Exempel:                            Poster som visas:

31987987..33022842          Värden från 31987987 till 33022842

 

..01905899                          Alla värden till och med 01905899

 

..160107                              Datum till och med 16-01-07

 

Antingen eller (|)

 

Exempel:                            Poster som visas:

01445544|33000019           Nummer med 01445544 eller 33000019

 

Inte lika med (<>)

 

Exempel:                            Poster som visas:

<>01905893                       Alla nummer förutom 01905893

 

<>A*                                  Tar bort text som börjar med A

Större än (<), Mindre än (>), Större än eller lika med (>=), Mindre än eller lika med (<=)

 

Exempel:                            Poster som visas:

>31505050                         Alla nummer som är större än 31505050

 

 

<01905899                         Nummer som är mindre än 01905899

 

=31505050                       Nummer som är större än eller lika med 3150505

 

<=01905899                       Nummer som är mindre än eller lika med 01905899

Ett obestämt antal bokstäver (*)

 

Exempel:                            Poster som visas:

*an*                                    Text som innehåller bokstäverna ”an” exempel Candoxy

 

*an                                      Text som slutar med bokstäverna ”an” exempelvis Gaman

 

 

Sp*                                     Text som börjar med bokstäverna ”Sp” exempelvis Spotsmeyer´s

 

En okänd bokstav (?)

 

n?b                                      Text som exempelvis nab, används vid sökning av namn exempelvis

namnet Hans?n som ger sökresultatet Hansen eller Hanson

Kombinerade uttryck

 

Exempel:                                                  Poster som visas:

01121214|41231215..42147258               Ta med poster med nummer 01121214 och poster med  nummer från 41231215 till nummer 42147258

 

..01445544|34010100..                             Ta med poster med nummer mindre än eller lika med 01445544 och nummer större än eller lika med 34010100

 

01121212&<01905902                          Ta med poster med nummer större än 01121212 och mindre än 01905902