När du har exporterat data till Microsoft Excel kan du sedan spara din arbetsbok som en Excel-arbetsbok (.xlsx-fil). Du kan både spara den lokalt eller på en delad plats som exempelvis Sharepoint. Om Microsoft Dynamics NAV skulle visa ett felmeddelande vid import till exempelvis Sharepoint är det för att vägen dit är för lång. Ett alternativ är att själv navigera till platsen och välja fil, eller spara filen lokalt och sedan importera den i Sharepoint.

För att exportera exempelvis en kundlista till Excel går du in på Kunder och trycka på Microsoft Excel.

1

 

Du kan välja att mellan att öppna eller spara Excelfilen

3

 

Listan öppnas i en ny flik som ett Exceldokument.

4