När du har lagt upp en anläggningstillgång bokför du sedan in ett värde på din anläggningstillgång. Det finns två olika sätt att göra detta på, antingen via en journal eller direkt via inköpsfakturan.

1. Via Journal

Hitta funktionen:

Avdelningar –> Ekonomihantering –> Anläggningstillgångar –> Anläggnings journaler

Fyll i journalen med den anläggningstillgång värdet ska bokföras in på.

0

Anl. Bokföringsdatum – välj de datum som du vill att anläggningstillgången ska bokföras på.

Dokumenttyp – blankt

Avskrivningsregel – Välj den regel som bestämmer villkoren för avskrivningen

Anl. Bokföringstyp – ange Anskaff. Kost

Belopp – Ange ett belopp

Bokför sedan genom att välja OK.

 

2. Via inköpsfakturan

Hitta funktionen:

Avdelningar – Inköp- Orderbearbetning – Inköpsfakturor

Skapa en ny inköpsfaktura genom att välja NY i menyfliken.

1

Ange ett inköpsleverantörnummer och leverantörens fakturanummer så hämtas informationen om leverantören automatiskt.

2

Under Rader anger du följande:

Radtyp – Anl. Tillgång

Nr – numret på anläggningstillgången

Lagerställekod

Antal

Inköpspris

Avskrivningsregel och Anl. Bokföringstyp fylls i på automatik.