Beräkningarna körs en gång för varje bokföringsgrupp och varje bokföringsregel.

Hitta funktionen:

Ekonomi – Anläggningstillgångar – Periodiska aktiviteter – Beräkna avskrivning

 

Ett fönster där du beräknar avskrivningen öppnas där du anger:

Avskrivningsregel – som du vill göra beräkningen för

Anl. Bokföringsdatum – de datum som du vill göra beräkningen för i anläggningsregistret

Bokföringsdatum – de datum som redovisningen ska uppdateras med avskrivningen

Verifikationsnummer – ange ett unikt nummer

Bokföringsbeskrivning – en text som beskriver din avskrivning

Infoga motkonto – om du vill lägga in motkontering mot avskrivningskonto i journalen som upprättas

 

Under Anläggningstillgång kan du sätta filter för att begränsa vilka anläggningstillgångar som du vill ta med i beräkningen.

1

Klicka på OK för att göra beräkningen, systemet gör då körningen.

När rutan försvinner är beräkningen klar.

Hur du sedan bokföra din avskrivning, se HÄR.