Får du ett felmeddelande om att verifikationsnumret inte balanserar som på bilden nedan när du ska bokföra en anläggningstillgång via redovisningsjournalen?

 

Då kan det bero på att du inte har infogat ett motkonto vid beräkning av avskrivningen. Kryssa i rutan för motkontering och försök sedan igen