Kassaflödesprognosen i NAV 2017

Få stenkoll med hjälp av kassaflödesprognosen i NAV 2017. Nu är det dags att tipsa om ytterligare en smart funktion i NAV. Vi känner att den här funktionen har hamnat lite i skymundan och vill därför ta tillfället i akt och lyfta den. I NAV 2017 finns ett bra verktyg för att få kontroll över sina likvida medel nämligen kassaflödes/likviditetsprognosen. En kassaflödesprognos ger information om hur mycket likvida medel organisationen har vid ett givet tillfälle. Inom ekonomin pratas det även om kassaflödesanalyser men nu ska vi hålla isär de här två begreppen.

Kassaflödesanalysen används vanligtvis när vi analyserar förändringen i de likvida medlen under en period. I och med kassaflödesanalysen tittar vi på en avgränsad period (vanligtvis ett år) och får en djupare insyn i vad som genererar pengar till organisationen. Ofta sker kassaflödesanalysen vid tiden för årsredovisningen.

Kassaflöden kan vi definiera som betalningsströmmar. Alltså de in-och utbetalningar som sker under en bestämd tidsperiod. Det är såklart oerhört viktigt att företag har kontroll över likviditeten inom organisationen. Om det råder brist på likvida medel kommer det bidra med stora problem i verksamheten inom kort. Kassaflödesprognosen hjälper er här. Med en prognos över era pengaflöden kan ni följa er likviditet över tid.

En liten inblick i NAV 2017

Vi loggar in i NAV 2017 och eftersom vi har rollen Redovisningschef ser rollcentret ut så här när vi kommer in i systemet. I standardvyn för redovisningschef finns ett diagram för kassaflödesprognosen vilket vår uppställning kommer mynna ut i.

Vi kan börja med att titta på kassaflödesinställningar. I grundinställningarna kan du i version 2017 sätta upp ett antal parametrar för att komma igång. Här kan du välja inom vilket tidsintervall diagrammet i rollcentret ska uppdateras. I den här versionen finns det olika inställningar för hur du hanterar momsen, något som inte funnits i tidigare versioner. Något som är extra smidigt med kassaflödesprognosen i NAV 2017 är att momsen kan beräknas även på de dokument som ännu ej är fakturerade vilket ger en mer korrekt prognostisering. Om ni skulle vilja utveckla funktionaliteten ytterligare så finns det möjlighet till att koppla prognosen till Cortana Intelligence men är inget vi går in djupare på här.

 

Urval av funktionalitet

Vi ska försöka ringa in ett par användbara delar som är värda att nämnas vad gäller kassaflödesprognosen. Det finns stöd för att arbeta med olika prognoser samtidigt. På så vis kan ni simulera dessa mot varandra och jämföra verksamheten. Här kan ni skaffa ett bättre underlag för att fatta bättre beslut och skapa rätt insatser vid rätt tid.

Om vi ska försöka beskriva det här enkelt, så fungerar det ungefär så här; Med hjälp av en konsult kan ni parameter sätta analysen utifrån era behov. När ni satt upp grundinställningarna kan ni skapa en likviditetsprognos. Då hämtas transaktioner och du skapar en likviditetsprognos utifrån de källor du valt att hämta information från. Den skapas upp i en journal, vilken inte påverkar er bokföring.

Du väljer mellan olika likvida källor såsom försäljningsorder, leverantörreskontra, inköpsorder, moms, likvida medel etc. Det går att lägga in manuella kostnader om det är något utöver de redan valda posterna som ska vara med i analysen.

När ni får fram er sammanställning är det enkelt att se nettoförändringen i likviditet för en given period eller saldot på den beräknade likviditeten vid ett givet datum. Ni kan få en helt annan kontroll över era in-och utflöden över olika perioder.

Avslutningsvis vill vi poängtera att det krävs en hel del kunskap för att hantera en likviditetsprognos. Med kassaflödesprognosen i NAV 2017 får ni ett superbra verktyg för att hämta information från olika källor och få det sammanställt. Alla som arbetat med det här tidigare vet att det är ett enormt jobb att sammanställa mycket data, från en mängd olika källor. Men också i NAV krävs det att ni jobbar med prognosen, den sköter sig inte själv. Det krävs ett arbete, följa upp prognosen och validera informationen för att sedan kunna använda det som korrekt beslutsunderlag. Men är ni nyfikna på hur det fungerar närmare? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

info@nabsolutions.se
0470-53 00 00