Användarinställningar i NAV

Vilken funktion fyller användarinställningar i NAV? Användarinställningarna hjälper till att begränsa användaren så att personen bara kan bokföra på en vald period. Det minskar risken för att användaren ska bokföra på ett felaktigt datum. Användarinställningarna i NAV kan vara något som är bra att se över nu när ni byter år eftersom en del lägger bokföringsintervallet månadsvis eller årsvis. Du hittar användarinställningar under följande sökväg i NAV

Administration/Programinställningar/Användare

När du valt användarinställningar kommer du till följande ruta vilken ställer upp villkoren för din användare.

 

Användar-ID – Pekar ut vilken användare inställningen gäller för.

Tillåt bokföring <> dagens datum – Rutan markeras om du vill att användaren ska kunna bokföra på något annat datum än dagens datum.
Tillåt bokföring fr.o.m – Första möjliga datum för användaren att bokföra på.
Tillåt bokföring t.o.m – Sista möjliga datum för användaren att bokföra på.

Det är lämpligt att hålla en månad öppet för bokföring, det minskar risken att användaren råkar bokföra på fel datum eller fel år..

Övrig information – Om du markerar Tillåt bokföring <> dagens datum men inte anger datum för vilken period som ska gälla, så kommer systemet hämta datumen som angetts under Redovisningsinställningarna. Datumen som ligger under redovisningsinställningar kommer att begränsa användaren till vad användaren får bokföra på. Det gäller även om du endast fyller i ett värde och anger det under antingen fr.o.m eller t.o.m. Oavsett vad, så kommer systemet hämta de datum som ligger angivna under redovisningsinställningar.