Microsoft Dynamics NAV

Dynamics NAV är svaret när ditt nuvarande affärssystem inte längre kan möta ert unika verksamhetsbehov. Upplever du att det tar för mycket tid att utföra dagliga arbetsuppgifter som borde kunna hanteras mer effektivt? Många saknar flexibiliteten i sina affärssystem för att skapa smartare arbetsflöden. Microsoft Dynamics NAV öppnar upp möjligheter att tjäna mer pengar när ni får tillgång till rätt verktyg. Microsoft Dynamics NAV ska kunna ta er dit ert nuvarande affärssystem inte längre kan.

Vad är Microsoft Dynamics NAV?

Effektiva interna processer i Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV levererar funktionalitet, prestanda och användarvänlighet till fler än 100.000 nöjda företag världen över. Dynamics NAV är ett affärssystem som går smidigt att implementera med befintliga verksamhetssystem och hjälper användare till effektiva interna processer. Användaren känner igen sig i gränssnittet eftersom det påminner om de välbekanta Office-verktygen. Med Dynamics NAV arbetar du när och från vilken plats du vill. Möjligheten att välja en lokal installation eller att ha driften i molnet ger er flexibiliteten att anpassa behoven för just er verksamhet. I och med ett nära släktskap med Office-programmen är import eller export till och från verktygen enkla att göra

Microsoft har en vision för sina affärsapplikationer. Att hjälpa ditt företag att ta sig längre än vad ett fristående affärssystem eller bokföringsprogram kan åstadkomma. Den unika kombinationen med beslutstödsverktyg, kommunikationsverktyg och samarbetsplattform bäddas helt in i verksamhetens kärnprocesser. Kombinationen ger ett komplett underlag och bidrar till ett arbetssätt för att skapa effektiva interna processer. Beslut om förbättring ska grundas i korrekt information samlad från er verksamhet. Besluten ska bidra till att öka dina marginaler, förbättra ditt kassaflöde, och i slutändan driva din tillväxt.

 

Microsoft Dynamics NAV är ett kundanpassat affärssystem som kan formas efter er bransch, ert företags unika behov, era interna arbetsprocesser och medarbetarnas arbetsuppgifter. Företaget blir mer effektivt om de lyckas knyta medarbetare, kunder och leverantörer närmare varandra. Möjligheten att ha all information tillgänglig oavsett var användaren befinner sig och att ha en spårbarhet som går ner på transaktionsnivå ger en kraftfull uppföljning. Följ verksamheten dag för dag med hjälp av analysverktygen. Bestäm själv vilken data som ska presenteras och hur. Microsoft Dynamics NAV ser ut och fungerar som Microsoft Office. Det är intuitivt och enkelt att använda.

Dynamics NAV är ett system under ständig förändring och kommer utvecklas mycket i framtiden för att bli ytterligare ännu mer kompetent.

Dynamics NAV i olika branscher

Avfall och återvinning

Läs mer om Dynamics NAV och avfall & återvinning

Ekonomistyrning

Läs mer om Dynamics NAV oxh ekonomistyrning

Produktion

Läs mer om Dynamics NAV och produktion

Tjänsteverksamhet

Läs mer om Dynamics NAV och tjänsteverksamhet 

Handel och logistik

Läs mer om Dynamics NAV och handel & logistik

En annan bransch?

Det gör inget. Dynamics NAV passar för alla branscher

Kontakta oss

NAB Solutions
Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

NAB Solutions
Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

NAB Solutions
Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

Snabblänkar

Hem
Våra affärslösningar
Support
Om oss
Kontakta oss