Starten

Sundström Safety har använt Dynamics NAV sedan 2001. Den version som företaget använde var inte uppbyggt och anpassat för att hantera den arbetsprocess de använder idag. Man saknade kontinuerlig utbildning av användare, ville få bättre kontroll på sitt lager, strukturera upp anläggningsregister samt kunna följa upp sin budget på ett effektivare sätt.

Lösningen blev en uppgradering till Microsoft Dynamics NAV 2013. Sundström Safety gjorde en nystart med en helt ny databas och fick på så vis naturligt bort inaktuell data. Det skedde stora förändringar i lagerhanteringen, man organiserade upp lager och lagerplatser på ett nytt sätt för att få ett enklare och effektivare arbetsflöde. Det skedde även stora förändringar inom produktion och ekonomihantering med uppföljning och omstrukturerad lagervärdering. Även budgetprocessen strukturerades om och förenklades för att företaget skulle kunna följa upp sin budget på ett effektivare sätt.

Då ett nytt affärssystem berör hela företaget involverades samtliga avdelningar på Sundström Safety. Från NAB Solutions var flera konsulter inblandade för att kunna bistå med specialistkunskap inom respektive område.

Sundström Safety har nu full kontroll på sin produktion och sitt lager. De kan lättare följa upp sin verksamhet, vilket gör det enklare för dem att fatta beslut som baseras på fakta. De anställda har fått utbildning och kan nu utnyttja funktionaliteten i systemet mer optimalt.

Åsa Nygård, CFO på Sundström Safety menar att det nya systemet är både enklare och mer effektivt. Vi har fått bättre kunskap inom företaget hur vi kan använda systemet. Hon uppskattar även att det nu registreras mycket mer data som kan analyseras vilket gör det enklare att fatta viktiga beslut.

Sundström Safety upplever att de fick bra hjälp och stöd under processen för att lyckas med implementeringen av Dynamics NAV 2013.

Läs mer om Sundström Safety

Nyckeln till Sundström Safetys lyckade uppgradering?