Starten

När SRV återvinning skulle upphandla ett nytt affärssystem så gjordes det i form av en offentlig upphandling. Valet föll på Dynamics NAV och Enwis, en lösning som är specialbyggd just för avfallsbranschen. Vi ville integrera systemen och rationalisera bort den manuella hanteringen så att vi kunde ta ut alla rapporter vi behövde. Vi ville också ha en lösning som klarade av våra branschspecifika krav, menar SRV återvinning.

enwis är en affärslösning som används i fyrahundra företag ute i världen och är byggd för att klara de EU-krav som finns för avfallsbranschen. Det innebär att modulen ständigt är uppdaterad och anpassad så att den även klarar våra svenska förhållanden.

Implementeringen började direkt efter upphandlingen. Vi var en projektgrupp med åtta personer från SRV och initialt en projektledare från Microsofts partnerföretag NAB Solutions. De gjorde behovsanalyser före implementeringen med avsikt att ta reda på exakt vad vi behövde. De bedrev utbildning efteråt för att allt skulle löpa så smidigt som möjligt, förklarar SRV återvinning. Att ha ett säkrare system som dessutom går att vidareutveckla och anpassa på ett annat sätt än det gamla ger oss förstås stora fördelar.

Istället för att ha ett egenutvecklat system som bara stödjer de behov som finns exakt just nu, så kan SRV växa i enwis. Här finns stöd för alla behov i branschen, även sådana som SRV inte arbetar med just idag. Och den stora fördelen i dagsläget är ju att de får ut statistik och uppföljning på alla verksamhetsdelar, vilket gör det lättare att dra slutsatser, säger Johan Adenmark, konsult på NAB Solutions.

Fortsättning

Sedan NAB Solutions vann upphandlingen så har det skett en uppgradering av hela affärslösningen. Våren 2016 uppgraderade SRV återvinning till Dynamics NAV version 2016 och därmed skedde även en uppgradering av affärsmodulen enwis.