Början

Simfas AB hade bestämt sig för att investera i ett nytt affärssystem. Det som blev avgörande i beslutsprocessen var det faktum att affärssystemet fungerade som molntjänst och att det var ett standardsystem. Beslutet föll på att införa NAVsmart. En lösning som är baserad på Microsoft Dynamics NAV och är helt molnbaserad. Simfas var i kontakt med NAB Solutions och fick en webbdemo där de kunde se och ta till sig de möjligheter NAVsmart gav och NAVsmart passade för Simfas behov.

När Simfas införde NAVsmart var den röda tråden att följa systemets processer. På Simfas var medarbetarna villiga och ändra sitt arbetssätt och sina processer för att maximalt utnyttja systemet. De justeringar som gjordes var kopplade till gränssnittet där de kunde lägga till eller ta bort fält och funktioner för att underlätta för användaren. Medarbetarna på Simfas gick in med rätt inställning vid införandet av systemet och det resulterade i att Simfas kunde köra standard NAVsmart i hela organisationen, ekonomi, försäljning, inköp, lager och produktion.

Hela införandet av projektet gjordes till stor del på distans. På det inledande webbmötet bestämdes förutsättningarna för projektet. Systemet sattes upp på distans och tillsammans gjordes en kartläggning på hur flöden och produktstrukturer skulle se ut. Förutsättningarna för att kunna hantera hela produktionen sattes upp som t.ex. maskin och produktionsgrupper. Det var viktigt för Simfas att det gick att spåra artiklar med partinummer och veta var artikeln befann sig på lagret i sitt nya system NAVsmart.

Eftersom NAVsmart är en molnlösning i Microsofts Azure behöver Simfas inte investera i hårdvara och mjukvara eller fundera på prestanda när verksamheten växer. Simfas använder Office 365 som är integrerat med NAVsmart vilket gör att det är enkelt att bearbeta information från affärssystemet i Excel, koppla dokument från SharePoint till information i affärssystemet och använda OneNote för anteckningar.

Om Simfas

Simfas Sweden AB startades i mitten av 70-talet under namnet Adheseal och tillverkade fogmassor och lim till byggnadsindustrin.

1997 övertogs bolaget av Lyckeby-koncernen som 2013 sålde majoriteten av bolaget till en grupp nya privata ägare.
Idag producerar och exporterar Simfas ca 6000 ton spackel, lim och fogmassor till en bred global kundbas och omsätter ca 75 miljoner SEK/år.

Tillväxten är i stadigt ökande både försäljnings- och resultatmässigt.

Fortsättningen

Idag kör de lagerstyrningen: plock till kundorder inleverans och frakthanteringen via tilläggsprodukten LogTrade, vilken är en direktintegrerad tilläggsmodul i affärssystemet. Sedan starten har Simfas som sagt integrerat LogTrade Connect i sin verksamhet och gått från att arbeta i NAVsmart till att arbeta i NAV MyWay. I samband med att Simfas verksamhet har utvecklats så har affärssystemet kunnat utvecklas tillsammans med dem. Därav kom de till en punkt där en del kundanpassningar behövde implementeras vilket gjorde att Simfas gick från NAVsmart till NAVMyWay. Arbetet pågår löpande.