Qvalify har arbetat i Dynamics NAV under ett par år. I början av januari valde Qvalify att uppgradera sitt affärssystem till senaste versionen. Qvalify gick från version 2015 till version 2016 av Dynamics NAV. Qvalify är ett av de största certifieringsorganen på den svenska marknaden och erbjuder certifieringar, oberoende granskning samt kompetensutveckling. Med Dynamics NAV får Qvalify ett flexibelt affärssystem. Det motsvarar kraven för vad ett affärssystem ska hantera när det kommer till det arbetssätt som Qvalify har. För Qvalify är projektmodulen en viktig del vilken de arbetar mycket med.

Qvalify arbetar i NAV MyWay med kundanpassningar för att matcha deras arbetssätt och verksamhet. Systemet är integrerat med Office365 som samlar Office-funktionerna och affärssystemet under samma tak. Qvalify har även sin drift i Microsofts moln Azure, vilket visar att företaget är angelägna om att följa med i den tekniska utvecklingen.

Vi ligger gärna i framkant med vårt affärssystem, menar Maria Brandt administrativ chef på Qvalify. Appen för telefon och paddor var en viktig anledning till att vi valde att uppgradera. Det är även viktigt för oss att ha senaste versionen av ett affärssystem eftersom det bär med sig nya förbättrade funktioner som gynnar användandet. Vid uppgraderingen stötte vi inte på några större problem, de småsaker som kom upp rättades direkt av vår suveräna kontaktperson Jonas.

Qvalify upplever att användarvänligheten har ökat efter att de valde att uppgradera, och en stor anledning till det är just appen. De användare som inte arbetar i NAV dagligen kan med gott resultat använda sig av appen, det för med sig ökad användarvänlighet menar Qvalify. I övrigt känner Qvalify att samarbetet med supporten har fungerat väldigt bra och kontaktpersonerna på NAB har förstått deras arbetssätt väldigt väl. De gör att vi tillsammans kan skapa idéer och hitta lösningar på de utmaningar som vi stöter på avslutar Maria.