Starten

Polfärskt Bröd är en av Sveriges största bröddistributörer med visionen att vara bäst på distribution, service och produktinnovation. De har ett uppdrag från sex olika bagerier och levererar varje dygn i genomsnitt ca 320 000 förpackningar bröd med hjälp av 270 närdistributionsbilar till över 3 000 butiker över hela landet. Polfärskts resa började på tidigt 2000-tal med NAV Classic. De använder sig av ett Shared Service Center, SSC, för sina 24 distriktsbolag där bland annat logistik, administration och framför allt ekonomi användes.

Fortsättningen

Idag använder Polfärskt Dynamics NAV 2017. De har valt att uppgradera löpande eftersom de ser fördelarna det innebär att uppgradera. De vill ha tillgång till den senaste tekniken och därigenom följa med utvecklingen på marknaden. Sedan starten har Polfärskt uppgraderat två gånger. De gick från Dynamics NAV 2013 till Dynamics NAV 2015, därefter från Dynamics 2015 till Dynamics NAV 2017.

En av fördelarna med att gå mellan version 2013 och 2015 var bättre prestanda. Bättre prestanda innebär stora fördelar för Polfärskt som skickar massvis med fakturor till sina kunder. I steget mellan version 2013 och 2015 ville de även automatisera fler processer för alla sina bolag och den möjligheten fanns i version 2015.

Polfärskt väljer att göra regelbundna uppgraderingar för att det inte ska bli en för stor process. Elisabeth Wahlström, IT-strateg på Polfärskt, anser att uppgraderingen till Dynamics NAV 2015 gick smidigt. Hon menar att det blir mindre och mindre problem för varje uppgradering då organisationen vänjer sig vid processen och får mer kunskap. Samtidigt ökar Microsoft frekvensen på hur ofta nya versioner släpps vilket tillsammans med nya verktyg gör att uppgraderingarna går snabbare.

En annan fördel med att uppgradera ofta är att personalen inte behöver lika mycket utbildning. När Polfärskt uppgraderade från version 2013 till 2015 skickades informationen till användarna via mail. Därför behövde de inte lägga några större resurser på att utbilda medarbetarna.

– Det är viktigt att vänja medarbetarna vid förändringar och sker de regelbundet och inte är för stora har de som arbetar i systemet lättare att ta till sig en ny version menar Elisabeth Wahlström.

Utmaningen för uppgraderingen var att Polfärskt har många bolag vilket gör att det tar längre tid med tanke på att endast ett fåtal bolag uppgraderas åt gången. Polfärskt är mitt inne i en uppgradering till version 2017, testerna är gjorda och det är planerat att uppgraderas skarpt under våren 2017.

Läs mer om Polfärskt och NAV

Nu fortsätter Polfärskt sitt arbete i NAV 2017!

Polfärskt fortsätter att uppgradera