Starten

Vid starten hade Nevotex en mycket gammal version av Dynamics NAV. De hade problem i lagerprocessen med upprepade driftstopp. Vid de här tillfället var versionen för lagerprogrammet och Dynamics NAV så pass gammalt att det saknade support. Nevotex trivdes bra med affärssystemet Dynamics NAV och ville därför göra en nystart av systemet för att ta steget till den senaste versionen. Nevotex valde samarbetspartner utifrån dess geografiska plats men de ville också ha en samarbetspartner som gav ett stabilt och strukturerat intryck. Därav kom de i kontakt med NAB Solutions.

Den dåvarande lösningen bestod av Dynamics NAV som nav och det var många olika system som integrerades med varandra, i olika nivåer, inne i Dynamics NAV. Ett exempel var lagersystemet samt ett par andra systemen vilka inte supporterades längre. Tillsammans bestämde Nevotex och NAB att det bästa var att nystarta Dynamics NAV, fördelen med nystart är att de anpassningar som inte används inte heller behöver uppgraderas, utan istället används så mycket standardfunktionalitet som möjligt i systemet.

Det nya gränssnittet i Dynamics NAV i kombination med lagerstyrningssystemet QuickPick levererade en mycket god användarupplevelse. QuickPick implementerades nämligen samtidigt som nystarten av Dynamics NAV.

Idag har Nevotex en helt annan leveransprecision där de kan se exakt hur lång tid en order tar, order är taggade med klockslag. Detta ger bättre kontroll och ökade möjligheter att följa upp kundservicenivån. Idag är statistiken tillförlitlig och det är lätt att följa verksamheten löpande och enkelt att göra månadsbokslut. Nevotex använder BI lösningen BIsmart som NAB utvecklat. Nevotex gör sina egna rapporter där har möjlighet att följa sin artikelförsäljning. VD Tommy Grahn uppskattar att han kan följa artikelförsäljningen i alla dotterbolagen på ett smidigt sätt.

Fortsättningen

Nevotex och NAB Solutions fortsätter samarbetet och de är ett löpande arbete.

Läs mer:

Noggranna tester bäddade för Nevotex lyckosamma uppgradering