Öresundsbron – vägen över sundet

Öresundsbron är ett dansk-svenskt bolag vars uppdrag är att äga och driva Öresundsbron. Öresundsbron består av en bro, en tunnel och ön Peberholm. Företaget består av ungefär 200 personer, som arbetar för att skapa en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark (info från Öresundsbrons hemsida). Våren 2017 startade NAB och Öresundsbron sitt samarbete för att uppgradera Öresundsbrons dåvarande version av NAV till NAV 2017.

Projektåret i korthet

Projektet drog igång i maj 2017 och NAB startade upp med en förstudie och en analys av projektet. Under sommaren fortlöpte arbetet med den tekniska förberedelsen och skripten som skrevs för kodmergen. Under sensommaren lyftes sedan koden från Öresundsbrons gamla version till NAV 2017 och  hösten innebar bland annat mycket fokus på utbildning, förberedelser i produktionsmiljön och olika testcase.

Efter julledigheten i januari 2018 klev projektet in i en mer detaljerad planering inför driftsättningen, här säkerställdes integrationer, produktionsmiljöer och det tekniska nätverket. I mars var det verkliga Go live-tillfället planerat och den 12 mars 2018 var första dagen för Öresundsbron att arbeta i NAV 2017. Enligt Carolina Edvinsson som var projektledare från NAB:s sida var driftsättningen lyckad, till stor del tack vare att Öresundsbron testat mycket. Det fanns även en detaljerad driftsättningsplan och ett gott samarbete under uppgraderingshelgen mellan NAB, Öresundsbron och externa parter vilka var inblandade i integrationerna med Dynamics NAV.

En Iterativ projektmetodik värdefullt i stora projekt

Projektledaren från Öresundsbron, Hans Arvidsson, menar också att projektet fungerade väldigt väl. Han förklarar att det var mycket en förtjänst av personerna som var involverade men också tack vare den iterativa projektmetodiken de arbetade efter. Johan Niedomysl konsult från NAB och Jonas Svensson utvecklare från NAB är eniga med Hans. Jonas menar att den Iterativa projektmetodiken hjälper till att hålla tempot uppe i så här stora projekt medan Johan konstaterar fördelen med att ha flera delmål längs vägen istället för endast ett stort slutmål.

I det här projektet arbetade NAB enligt en Iterativ projektmetodik vilket bygger på att projektet delas upp i etapper för att fokusera perioden mot utvalda etappmål. Målen sätts upp i början av månaden och under månaden arbetar gruppen gemensamt för att klara etappmålen. Dessa etappmål ska leda fram till det stora slutmålet, som i det här fallet var en uppgradering. Men de mindre målen hjälper till att hålla fokus på vägen. Projektteamet frågar sig själva varje månad; Vad behöver vi göra den här månaden för ett nå vårt slutmål enligt tidsplan?

För att lyckas med det här krävs tätare avstämningar och att de i projektet hela tiden arbetar med sitt team, de som ingår i projektet. Hur kan de förbättra sitt arbetssätt för att nå målet i rätt tid men också få så bra resultat som möjligt.

Vill du läsa mer om hur projektåret gick till och hur projektmetodiken uppfattades av de som arbetade i projektet? Ladda då ner hela referenscaset nedan.

Nice læsning!

Öresundsbron - referenscase

Ladda ner här!