Genom Microsoft Dynamics NAVs solida uppbyggnad och utmärkta möjligheter till anpassningar, har Landmann fått ett verktyg som ger den snabbhet och säkerhet som krävs av ett affärssystem.
Microsoft Dynamics NAV har oändliga möjligheter till anpassningar och Landmann har fått ett verktyg som just ger den snabbhet och säkerhet som krävs av ett affärssystem som hanterar säsongsrelaterade produkter. Omsättning och hantering av order i affärssystemet är koncentrerat till vår och sommar. ”I den takt som vi som företag växt har Microsoft Dynamics NAV växt med oss och stöttat oss i våra processer istället för vara en bromskloss i företagets utveckling, säger Carina Herdy Heilmair, Administration på Landmann”.

Under höstsäsongen när det inte är högsäsong för Landmann underhålls kund och artikelregister samt inköpen för nästa säsong planeras och sker hos leverantörerna. Offerter skapas i Microsoft Dynamics NAV utifrån externa underlag. Kundorder registreras antingen som fasta order eller som prognosorder för kommande säsong. Den orderregistrering som görs i Landmanns dotterbolag, de dotterbolag i andra skandinaviska länderna, blir direkt synlig i moderbolagets centrallager i Skillingaryd, strax söder om Jönköping. I början av året strömmar varorna in på lagret, både från leverantörer i Asien och lokala producenter.

När varorna kommer in på lagret görs inleveranser i Microsoft Dynamics NAV. När det är dags för utleveranser skrivs det ut plocklistor av lagerpersonalen och efter plock kvitteras det av och det skapas automatiskt en faktura och följesedel. Microsoft Dynamics NAV är ett strömlinjeformat system som hjälper Landmann att bli effektivare med logistiken. Vissa order läggs in via EDI direkt från kund och det finns även en uppkoppling mot en webbshop där de säljer tillbehör och reservdelar till grillarna. De har också en integration mot tullsystemet KSD och mot transportbokningar.

Påföljden har blivit att Landmann tryggt och säkert kan hantera den stora mängd kundorder som inkommer varje dag under högsäsongen. Det är en avgörande faktor för Landmann att systemet är säkert och kan palla trycket eftersom 70 % av företagets försäljning sker från mars tom maj månad då det är högsäsong.