Starten

Resultatet av investeringen Konradssons Kakel la på Microsoft Dynamics NAV har visat sig. Konradssons menar att de har kunnat optimera många flöden vilket inte varit möjligt i det gamla systemet. Servicegraden till deras kunder har ökat och de har lyckats minska fraktkostnaderna för sina leveranser.

Konradssons Kakel investerade i Microsoft Dynamics NAV och använder det genomgående i deras verksamhet. Konradssons Kakel använder det för inköp, orderhantering, försäljning, lager, fakturering och redovisning mm. Smidig och säker hantering inom de här områdena är absolut nödvändigt för verksamheten.

Utmaningen som Konradsson hade var hur de skulle få ut varorna på ett mer effektivt sätt, optimera lagret för leverans, höja servicegraden för kunderna och minimera kostnaderna för frakten av varorna. Något det gamla systemet inte hade stöd för.

Fraktoptimering är viktigt för Konradsson. NAB Solutions gjorde en lösning i Microsoft Dynamics NAV där speditörer ställs mot varandra vid varje plock och det resulterar i lägre fraktkostnader.

Servicegraden har ökat hos Konradsson dels p.g.a. att det skapas ett leveransmeddelande automatiskt i Dynamics NAV till kunden. Kunden kan direkt se när leveransen anländer och det upplever Konradssons kunder som positivt. Konradsson uppskattar den snabba återkoppling och service som de får hos NAB Solutions. De upplever att NAB Solutions verkligen förstår deras verksamhet och det har resulterat i lösningar som optimerar och effektiviserar det dagliga arbetet.

Fortsättningen

Sedan starten har det pågått ett löpande arbete. Hösten 2016 skedde en nystart av Konradssons Kakel i Microsoft Dynamics NAV version 2016. Det var ett omfattande projekt och i samband med nystarten så implementerades även LogTrade Connect. Ett transportadministrationssystem som hjälper Konradssons Kakel att få bättre kontroll över sina transporter. Systemet ligger helt integrerat med Dynamics NAV och tillsammans fungerar de som en helhetslösning.