Starten

För JKS Golv hjälper Dynamics NAV till att bland annat skicka orderbekräftelser, inköpsorder och fakturor till kunderna direkt via mail från Dynamics NAV. Det sparar mycket tid för JKS Golv. JKS Golv var i behov av att uppgradera sitt befintliga Dynamics NAV till senaste versionen tillsammans med tilläggsmodulen NAVsmart. Uppgraderingen var tvungen eftersom det skulle bidra med en rad förbättringar för JKS Golv i deras vardagliga arbete. Ett snabbt och smidigt införande gjorde uppgraderingen kostnadseffektiv för JKS Golv.

Användarna på JKS Golv upplever systemet som modernt och enkelt att använda. Det menar att det påminner om Microsoft Office vilket gjorde det lätt att hitta i systemet. Användarna på JKS Golv var välbekanta med Microsoft Office. Användarna tyckte att systemet var lätt att lära sig funktionaliteten i systemet och de såg direkt möjligheter med affärssystemet. Det var möjligt att konfigurera systemet efter JKS Golv behov vilket sågs som en stor fördel förklarade André Lindmark, Systemansvarig på JKS Golv. Systemet gav medarbetarna en bättre översikt med det nya gränssnittet.

Det finns många funktioner som JKS Golv har nytta av i systemet som t.ex. sökfunktionen där man kan söka på allt i systemet. Det går också att göra egna filtreringar samt exportera t.ex. en kundlista direkt till Excel med en knapptryckning. Med Dynamics NAV kan JKS Golv skicka orderbekräftelser, inköpsorder och fakturor till sina kunder på mail direkt från Dynamics NAV och det innebär stor tidsvinning för JKS Golv.

JKS Golv såg fördelarna med att använda standardfunktionliteten och ändra sitt arbetssätt istället för att anpassa systemet. Detta medför en rad ekonomiska fördelar bl.a. minskade kostnader för support och uppgradering. NAB Solutions är vår systemleverantör deras hjälp vid uppgraderingen gjorde att det gick fort och smidigt, vi märkte knappt av det säger Joakim Selldén, VD på JKS Golv.