Microsoft Dynamics NAV genomsyrar hela Frebacos organisation från bokföring, reskontror, order, fakturering, inköp, produktionsplanering och lagerstyrning.
Lagerstyrning har resulterat i att Frebaco har fått en effektiv hantering av sina utleveranser och skapat fler lediga lagerplatser på lagret. Lagerstyrningen har även minskat kostnader för spill och gett ökad kontroll över lageråtgärder. Med tillgång till korrekta lagerdata i realtid sparar lagerpersonalen tid när de letar efter artiklar eller utför fysiska inventeringar.

Produktionen är mer styrd och kontrollerad idag, det är tack vare att Frebaco införde MPS modulen i Microsoft Dynamics NAV. Frebaco använder sig idag av push-metoden vilket innebär att man tillverkar så mycket som möjligt utifrån råmaterial. Detta ger fördelen att kunden har stora möjligheter att få produkter på önskad leveranstid. Tidigare användes ingen metod och allt skedde manuellt, vilket innebar sämre kontroll över råmaterialet. Bristen på kontroll medförde onödiga interna transporter mellan lager och produktion.

”Med Microsoft Dynamics NAV har vi fått bättre kontroll över vårt lager. Vi uppskattar även NAB:s supportavdelning som ställer upp snabbt och föredömligt för oss, säger Lars Johansson på Frebaco”.