Starten

Vid starten valde Dina Försäkringar Microsoft Dynamics NAV som affärssystem med anledning av moderniteten systemet hade. Affärssystemet från Microsoft har flexibiliteten som krävs för att på bästa sätt kunna stödja ekonomistyrningen i Dina-federationen. NAB Solutions fick implementera systemet eftersom vi kunde erbjuda en tilläggslösning (Shared Service Center) vilken kompletterar standardfunktionaliteten i Microsoft Dynamics NAV och för att vi har erfarenhet av liknande projekt.

Dina AB (Dina Försäkring AB) och Dina Försäkringar Mälardalen var först ut att använda Microsoft Dynamics NAV, Dina Försäkringar Lidköpingsorten och Dina Försäkringar Nord var näst på tur. Idag arbetar alla Dina-bolag i Dynamics NAV. Det som leverarades vid starten var baspaketet. Det innebär implementering av bokföring, reskontror, anläggningsredovisning, automatisk bokföring, budgetering, attestfunktionalitet och konsolidering. Målet med implementationen var att skapa en gemensam plattform för bättre kontroll och styrning samt en effektivare ekonomiadministration.

Stefan Ericson, VD på Dina Försäkringar Lidköpingsorten, kommenterade efter implementeringen; Implementeringen i vårt bolag har gått väldigt bra, men har naturligtvis krävt mycket arbete av våra ekonomer. Tillsammans med Dina Försäkringar Nord har vi fungerat lite som försökskaniner och framfört en del synpunkter under resans gång, men det var ju också meningen. Projektledningen på Dina AB har varit lyhörd för våra åsikter och vi har fått mycket god support både därifrån och från leverantören NAB Solutions. Det är verkligen glädjande att projektet håller såväl tidplan som budget.

Tillsammans med försäkringssystemet TIA kommer Microsoft Dynamics NAV inte bara att tillgodose myndighetskraven, utan också förse bolagsledningarna med betydligt bättre analysverktyg än vad vi är vana vid. Vi får helt andra möjligheter att hålla koll på lönsamheten i våra affärer. Genom att TIA och Microsoft Dynamics NAV minskar det manuella arbetet frigörs också resurser som i stället kan ägna tid åt analys, avslutar Stefan Ericson.

Fortsättningen

Arbetet med Dina Försäkringar pågår löpande. Sedan starten har affärssystemet utvecklats tillsammans med Dina Försäkringars verksamhet.