Starten

Tack vare Microsoft Dynamics NAV är de direkta kostnadsbesparingarna stora. Framförallt kan färre personer i företaget göra mer vilket är en ren effektivisering. Vid det här tillfället kommenterade Jörgen Bödman, VD, affärssystemet och dess fördelar så här:

”Jag kan inte tänka mig en situation utan den ordning och reda vi har skapat oss. Ett bra exempel är att vi nu direkt kan ge våra kunder rätt information om deras beställning, det skapar stor kundnytta för oss. På plussidan ligger också att jag som är ansvarig för verksamheten har full kontroll på alla flöden och kan lita på de uppgifter jag får ut ur Microsoft Dynamics NAV. Det gör att jag snabbare kan ta rätt beslut vilket i sig ger ett bättre resultat än tidigare, säger Jörgen Bödmar, VD.”

Hos Design Online är Microsoft Dynamics NAV hjärtat i verksamheten. Det innebär att i stort sett alla företagets processer är kopplade till Microsoft Dynamics NAV för att kunna hålla ordning på all data. Allt från redovisning till inköp, lagerstyrning, in-/utleveranser av orders, artiklar och försäljningsstatistik samt naturligtvis också analys av verksamheten. Microsoft Dynamics NAV erbjuder också lägre kostnader och snabbare anpassningar än många andra system.

Verksamheten är mycket transaktionsintensiv och det var tidigare ett hårt och kostnadskrävande arbete att följa upp alla transaktioner som Design Online hade. Sedan införandet av Microsoft Dynamics NAV slipper dem arbetskrävande administration eftersom systemet skapar ordning och reda vilket leder till att det är mycket lätt att följa vad som händer i företaget.

Utöver det här har Design Online skapat sig en bra grund att stå på när företaget nu inleder en expansion till ett stort antal nya marknader med höga krav på lokalisering av erbjudandet, etablering av lokala bolag och särskilda förutsättningar i varje ny marknad.