CRM Konsulterna hade tidigare ett ekonomisystem och arbetade med Excel, men hade inget affärssystem. Deras utmaning var att de ville få kontroll över verksamheten. I utvärdering av affärssystem var priset en viktig aspekt för CRM Konsulterna, men även en integration med CRM-systemet på sikt. Systemet skulle även vara enkelt och snabbt att införa.

CRM Konsulterna arbetar själva med Microsoft och ville därför ha ett affärssystem inom Microsoft Dynamics NAV. Efter utvärdering föll valet på NAB Solutions standardlösning NAVsmart. NAB Solutions är den enda Microsoft Dynamics NAV partnern som har utvecklat en standardlösning av Dynamics NAV.

Installationen av NAVsmart gick smidigt och personalen fick löpande utbildning i systemet. CRM Konsulterna använder NAVsmart för ekonomistyrning, fakturering, tidrapportering och projekthantering.

CRM Konsulterna har nu full kontroll över organisationen och kan följa upp all sitt data vilket gör att de kan växa i trygghet.