Efter goda rekommendationer av andra som arbetat med NAB Solutions bestämde sig Claremont att det var deras val av partner vid implementering av Dynamics NAV 2013. Claremont är ett IT- och Managementbolag vars strategi är att succesivt bolagisera nya erbjudanden i självständiga dotterbolag vilket ställer höga krav på ett effektivt affärssystem.

Utmaningen för Claremont var att hitta ett flexibelt system som kunde anpassas för en konsultverksamhet då de har en väl förankrad modell för hur de vill arbeta och göra sin uppföljning på.

NAB Solutions löste utmaningen med hjälp av dimensionshantering i NAV tillsammans med BIsmart. För att kunna följa upp alla de belopp som Claremont var intresserade av fick varje konsult ett unikt nummer som sedan följer med från raderna på tidrapporten till de bokförda redovisningstransaktionerna, detta för att kunna följa upp varje konsults arbete i bolaget. I BIsmart kan de enkelt följa upp både intäkter och kostnader för varje konsult för att sedan få fram en komplett resultaträkning och enkelt följa upp lönsamheten inom utvalda områden.

Karin Ohlsson, projektledare på Claremont anser att implementeringen av Dynamics NAV gick smidigt och att de fick den hjälp som behövdes. Hon uppfattade NAB Solutions som väldigt ambitiösa.

Johan Adenmark, försäljningschef på NAB Solutions, menar att Claremont är en kund som kan dra stor nytta av våra tilläggslösningar för Dynamics NAV, NAVsmart och BIsmart.

Efter att Claremont använt Dynamics NAV 2013 i ett år har de redan tagit steget att uppgraderat till Dynamics NAV 2013 R2 för att få de fördelar som en nyare version medför.

– Efter ett år med NAV ser vi nu resultat genom snabbare och effektivare fakturering, interna transaktioner samt rapportering. Våra bolagschefer upplever även att det är enkelt att lägga upp nya kunder och projekt, säger Pehr Marklund, ekonomichef för Claremont.