– Vårt byte till Dynamics NAV 2013 gjorde att vi kunde integrera vår transaktionsbaserade molnprodukt med vårt ekonomisystem, något som inneburit att vi halverat tidsåtgången för vår faktureringsprocess och samtidigt väsentligt minskat risken för misstag.

Chinsay har kunder över hela världen och har därför även stor användning av valutakontofunktionen som hjälper dem att följa upp försäljning och utforma rapporter för alla behov.