Bambino MAM använder sig idag av Microsoft Dynamics NAV som heltäckande affärssystem inom områdena; ekonomi, inköp, uppföljning och rapportering samt order, fakturering och prognostisering av försäljning. Det ger Bambino MAM full kontroll på verksamheten, bättre beslutsunderlag för inköp och prognoser. De har även nu möjligheten att se lönsamhet per kund och artikelnivå, vilket är till stor nytta för Bambino.

Från början användes Dynamics NAV som ett bokföringssystem och det mesta all annan uppföljning gjordes i Excel. Att arbeta med all uppföljning i Excel var tidskrävande och mycket av informationen de fick fram var felaktig. Det fanns inte möjlighet att se totalkostnaden per kund eller per artikel i Dynamics NAV. Rabatter som fakturerats mot kunderna bokfördes tidigare direkt på redovisningskonton utan någon koppling mot varken kund eller artikel. Nästan allt arbete utfördes i Excel.

Bambino MAM tog tillsammans med NAB Solutions ett helhetsgrepp och påbörjade arbetet med att använda Dynamics NAV i större omfattning.

Den största utmaningen var att lösa problematiken med efterfakturerade rabatter. Målsättningen var att per artikel och kund kunna se bruttomarginalen. Bambino MAM fakturas sina kunder i efterhand för det givna rabatterna. De här fakturorna kan nu bokföras på artikelnivå. NAB Solutions skapade nya tabeller vilka speglar artikeltransaktionerna. De här tabellerna används endast för uppföljning i form av statistik.

Efter att ha förbättrat Microsoft Dynamics NAV kan man nu få ut data till Excel som analyseras. Det här resulterar i att Bambino MAM kan se lönsamheten på en ny nivå och har fått hjälp att fatta klokare beslut. Därigenom har Bambino fått kontroll på kostnaderna och framförallt ökat kvaliteten i beslutsunderlagen vilket sparar mycket tid.

Bambino och NAB Solutions har sedan starten fortsatt att arbeta med Dynamics NAV och verksamheten löpande.