PIPOL

Är ni på väg att slå er in på en ny internationell marknad? Tack vare det globala nätverket Pipol kan ni nu göra det på ett säkert sätt. Pipols nätverk utgörs av erfarna Dynamics partners världen över som kan bidra med den kunskap som krävs i form av konsult- och implementationstjänster när ni ska in på en ny marknad.

Behöver ni en Dynamics partner som hjälper er i er internationella framfart?

Det är spännande med organisationer som utvecklas och vågar testa sin verksamhet på en ny marknad. När verksamheten startas upp i ett nytt land möter företag ofta samma eller liknande utmaningar. Problemen dyker upp vid lokala lagstadgade krav, språkbarriärer, en främmande arbetskultur med arbets-, kontors- och öppettider vi inte är vana vid. Det kan också röra sig om infrastrukturella frågor vilket kan äventyra er framgång på den nya marknaden. I samband med att företag utvecklas kan det uppstå konflikter i den interna politiken. Spänningar kan uppstå mellan era olika kontor, särskilt om ni är en organisation som växer och förändras samt befinner er på olika geografiska platser, vilket komplicerar saker ytterligare. Här behöver ni expertguidning, lokala resurser, implementationer som baseras på erfarenhet och en tight projektledning.

Ett globalt Dynamics ERP nätverk med specialister
på Dynamics implementationer

För att kunna hjälpa företag som går in på nya marknader i nya länder, har NAB teamat upp med nätverket Pipol. Pipol är ett globalt nätverk för företag som levererar Microsoft Dynamics produkter och tjänster, partners i nätverket finns representerade i fler än 65 länder. Det möjliggör att inom nätverket kunna erbjuda den hjälp som behövs i alla stegen av er internationella transformering. Från det att ett problem identifieras – till strategier – och slutligen utförande. Som en partner till Pipol kan NAB erbjuda kompetens oavsett var er verksamhet är lokaliserad.

I åratal har Pipol hjälpt små och stora internationella företag med implementationer över hela världen i ambitionen att harmonisera processer, data och system samt kunna driva produktiviteten och tillväxten för dessa företag framåt. Den här modellen ger oss möjlighet att välja det bästa teamet eftersom vi inom nätverket kan finnas där er verksamhet är. Ni får bred erfarenhet av de ni arbetar med och implementationerna som utförs har utförts många gånger förut. Det gör att du som kund kan känna dig trygg med att du får rätt hjälp när ni går in på en ny marknad.

Global leverantör

Pipol är en global leverantör av Microsoft Dynamics produkter och tjänster och specialiserar sig på att skapa värde för internationella organisationer.

Krav på kunskap

Att vara en del av Pipols nätverk innebär att deras krav på kunskap och erfarenhet hos en Dynamics partner uppfylls. I nätverket finns  certifierande leverantörer världen över.

Det största utbudet

Pipol erbjuder organisationer med en internationell önskan det största utbudet av implementerings- och konsulttjänster för Dynamics produkter i världen.

Som PIPOL-partner kan NAB ge er följande:

  • Kunskap och kompetens om allt från strategier till affärsprocesser, projektledning och lokala implementationer. Som Pipol partner får ni hjälp med tjänster som förbättrar er verksamhet, stödjer er implementering och utnyttjar tekniken på rätt sätt.
  • Ni får råd om vad ni ska välja för att implementera den bästa tekniken och den bästa affärslösningen vilken stödjer era internationella ambitioner.
  • Läs mer på Pipols blogg och lär dig mer om det kunskap och erfarenhet Pipols hela team besitter.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information på Pipols hemsida eller kontakter du Linda Sönne som är kontaktperson för Pipol här på NAB Solutions.

Linda Sönne
linda.sonne@nabsolutions.se