Dagen före den stora Dynamics NAV konferensen Directions EMEA där den stora lanseringen av NAV 2015 kommer göras samlades partners i Global Road to Repeatability (GR2R) programmet för att utbyta erfarenheter. GR2R handlar om att hitta nya sätta att sälja, utveckla och implementera NAV på ett bättre sätt för våra kunder. De 27 utvalda partnerna fick förhandsinformation från Microsoft om vad som kommer prioriteras i utvecklingen av nästa version som släpps om ett år. Några partners som är ledande i något område fick möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter. NAB Solutions presenterade sin lösning med Azure för att leverera NAV som en ren molnlösning. Uppskattat av många partners som inte kommit lika långt på det området. Under dagen fick vi på NAB många uppslag till förändringar och förbättringar som vi kan göra för att bättre hjälpa våra kunder.