Genom en standardlösning av Microsoft Dynamics CRM och NAV ska Kentor tillsammans med NAB Solutions leverera ett modernt och användarvänligt verksamhetsstöd till ett av Sveriges största fackförbund. Plattformen bidrar till sänkta förvaltningskostnader, en mer framtidsäkrad lösning samt möjligheten att vidareutveckla systemet efter behov.

Fackförbundet med cirka 600 000 medlemmar får med hjälp av plattformen en kostnadseffektiv administration av medlemshantering, avisering och avtal. Den gör det även möjligt för dem att utveckla riktade utskick och kampanjer.

”Fackförbundens förutsättningar har förändrats väldigt mycket under de senaste åren och ett modernt CRM-baserat verksamhetsstöd blir mycket viktigt i arbetet med att både behålla medlemmar och värva nya.” säger Urban Berlinde, VD på Kentor.