Vikten av att testa sin affärslösning

Vi har tidigare skrivit om vikten av att testa sin affärslösning om ni är i ett nystartsprojekt eller uppgraderingsprojekt. Ofta är testandet skillnaden på om upplevelsen av det nya affärssystemet är positiv eller negativ. Vid ett projekt där testerna inte prioriteras blir konsekvensen ofta strul och onda kostnader. Fel som hade kunnat åtgärdats om lösningen testats från början. Ni har som kund möjlighet att spara både tid och pengar om ni testar det ni ska, under tiden projektet och testerna pågår. Vill ni få bättre avkastning på er investering? Se till att ta ansvar, så att slutanvändaren verkligen testar arbetsflödena vid ett nystartsprojekt eller uppgradering.

Ni kan er verksamhet bäst

Okej, ingen missade att testandet var viktigt men varför är det viktigt? Vid en implementering bygger du och din NAV-partner en affärslösning som ska passa ert företag. Vi utgår oftast från ett standardutförande av ERP-systemet och tillsammans utformas ryggraden till det som digitalt ska bära, optimera och i en del fall styra era verksamhetsflöden. Din NAV-partner är expert på affärssystemet men är inte expert på er verksamhet, den kan ni bäst. Det gör att det krävs ett stort samarbete från början till slut för bästa resultat.

Under projektets gång arbetar utvecklare, konsulter och projektledare med att analysera, sätta upp och testa systemet. De här personerna kan enbart testa specifika krav och tillämpningsområden. De kritiska delarna, att utföra tester i den verkliga kontexten, kan er NAV-partner aldrig göra. Slutanvändaren måste ta ansvar och testa systemet för att kontrollera så det fungerar i det dagliga arbetet. Därför, är det väldigt viktigt att utföra noggranna slutanvändartester.

Hur kan ni testa?

Det finns olika sätt att testa sitt nya affärssystem. Ofta används en serie uppgifter som utförs av slutanvändaren för att säkerställa att det huvudsakliga syftet med funktionaliteten uppfylls. Här finns tillfälle att testa det dagliga arbetet, att det fungerar som ni vill eller om något bör justeras. När ni själva testar systemet utifrån era preferenser får ni också en tydligare bild av hur det kommer fungera i framtiden.

Ett exempel som nämns i det här blogginlägget, vilket mitt inlägg baseras på, är att medarbetaren som arbetar med leverantörer och leverantörsfakturor skulle kunna ha följande användartester: Skapa en leverantör, skapa en inköpsorder, skapa inköpsorder för olika leverantörer, betala inköpsfakturor, skicka leverantörsfakturor för attest, bokför inköpsfakturorna eller betalningar osv. Alltså vanliga arbetsuppgifter som utförs dagligen, de testas i systemet. Testfasen är vanligtvis innan projektet går live vilket gör att justeringar sker innan affärssystemet körs skarpt. För att få ut maximalt av ett projekt bör testerna genomföras med stor involveringen från slutanvändarnas sida vid testfasen.

Avslutningsvis

Har vi fått fram poängen i vikten av att testa sin affärslösning? Ni kommer se stora fördelar i hela organisationen om ni utför användartesterna noggrant. Slutanvändarna kommer känna sig trygga i att systemet möter deras krav och mindre oroliga för det nya affärssystemet eller de förändringar som kommer med den. Enligt,  Devang Mehta, NAV Manager, kommer de här fördelarna att säkra projektets framgång.

Läs hela artikeln här